Strona główna » Dla domu » Przyłącz się do nas

Dla domu

Przyłącz się do nas

Jak się przyłączyć?

Osoby lub podmioty zainteresowane przyłączeniem swojego domu (obiektu) do miejskiej sieci ciepłowniczej mogą kontaktować się Biurem Obsługi Klienta PGE Toruń S.A.

Nasi pracownicy udzielą Państwu bezpłatnie pełnej informacji na temat zasad i warunków przyłączenia do sieci miejskiej, pomogą w wypełnieniu wniosku o określenie warunków przyłączenia oraz poinformują Państwa na temat dalszej procedury postępowania.

Z Biurem Obsługi Klienta można kontaktować się osobiście w siedzibie Biura przy ul. Ceramicznej 6 lub telefonicznie pod numerem: 56 659 43 40.

Uprzejmie prosimy aby przed spotkaniem z nami o ile to możliwe przygotowali Państwo następujące informacje lub dokumenty:

  • Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie obiektu, do którego będzie dostarczane ciepło, w stosunku do istniejącej sieci ciepłowniczej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.
  • Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z obiektu, do którego będzie dostarczane ciepło z sieci ciepłowniczej.
  • Projekt budynku lub inne informacje na temat kubatury, powierzchni i przeznaczenia ogrzewanych pomieszczeń oraz szacowanego zapotrzebowania na moc cieplną na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieplej wody użytkowej.

Do pobrania: Wniosek o określenie warunków przyłączenia.

Do pobrania: Tabela regulacyjną na dany sezon grzewczy.

Koszty przyłączenia

Na podstawie uzyskanych od Państwa informacji oraz złożonego Wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej, PGE Toruń S.A. przygotuje dla Państwa ofertę zawierającą m.in. propozycje finansowania i zakres odpowiedzialności za realizację planowanej inwestycji.

PGE Toruń S.A. dofinansowuje działania na rzecz redukcji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego toruńskiej Starówki i Bydgoskim Przedmieściu. Dofinansowaniem objęci są właściciele budynków i użytkownicy lokali usytuowanych na Starówce i Bydgoskim Przedmieściu, którzy zdecydują się na zmianę dotychczasowego sposobu ogrzewania na miejską sieć ciepłowniczą. Można uzyskać do 50% zwrotu poniesionych kosztów związanych z przyłączeniem budynku (lokalu) do msc. W przypadku korzystania z dotacji gminnych łączna wysokość udzielonego wsparcia nie może przekroczyć 75%. Szczegółowe zasady przyznawania dofinansowania znajdziecie Państwo w Regulaminie.

Do pobrania:

Regulamin dofinansowania

Wniosek o przyznanie dofinansowania

Szczegółowych informacji na temat zasad dofinansowania zadań objętych regulaminem udzielą Państwu pracownicy Biura Obsługi Klienta, tel. 56 659 43 40, e-mail: bok.pgetorun@gkpge.pl

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zgodnie z art. 24 ust. 1 oraz art. 25. ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż:

  • Administratorem danych osobowych klientów i potencjalnych klientów jest PGE Toruń S.A. Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu przy ul Ceramicznej 6,
  • Dane osobowe przetwarzane są w celu, prowadzenia umów z osobami fizycznymi o przyłączenie oraz umów sprzedaży, realizacji wysyłki dokumentacji oraz pozyskiwania klientów - osób fizycznych.
  • Dane osobowe pozyskiwane są bezpośrednio od klientów, kontrahentów oraz potencjalnych klientów, jak i ze źródeł ogólnodostępnych,
  • Każdy, którego dane osobowe są przetwarzane posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne dla celów realizacji umów.