Strona główna » Dla domu » Biuro Obsługi Klienta

Dla domu

Biuro Obsługi Klienta

Biuro Obsługi Klienta ma swoją siedzibę przy ul. Ceramicznej 6,

 • tel. 56 65 94 340 w godz. 600 - 1600
 • fax: 56 659 17 59
 • mail: bok.pgetorun@gkpge.pl
 • całodobowy bezpłatny nr tel. 993

Biuro Obsługi Klienta czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach:

 • 600 - 1600

W Biurze Obsługi Klienta:

 • pomożemy wypełnić wniosek przyłączeniowy;
 • przygotujemy warunki przyłączenia do sieci;
 • załatwimy formalności związane z podpisaniem umowy przyłączeniowej;
 • załatwimy formalności związane z podpisaniem umowy sprzedaży ciepła;
 • uruchomimy procedury włączania bądź wyłączania ciepła, na życzenie klienta;
 • udzielimy informacji na temat możliwości korzystania z ciepła sieciowego przez cały rok i podłączenia ciepłej wody użytkowej z miejskiej sieci ciepłowniczej;
 • służymy radą w zakresie zagadnień technicznych oraz racjonalnego wykorzystania energii cieplnej;
 • udostępnimy taryfy i wyjaśnimy zasady rozliczania ciepła;
 • przyjmujemy wnioski dotyczące zmiany wielkości mocy zamówionej;
 • analizujemy koszty ogrzewania każdego klienta;
 • zajmujemy się obsługą wszelkich reklamacji dotyczących:
  • faktur,
  • rozliczania za ciepło,
  • zakłóceń w dostawie ciepła itp.

Wnioski do pobrania

W celu ułatwienia Państwu obsługi przygotowaliśmy kilka standardowych wniosków do pobrania (przyspieszą one formalności i ułatwią załatwienie wielu spraw):


Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich

PGE Toruń S.A. uprzejmie informuje, że w dniu 10 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 1823):

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1823/1

Ustawa wprowadza nowe rozwiązania dotyczące rozwiązywania sporów konsumenckich, w tym także wprowadzając zmiany w ustawie Prawo energetyczne.

Zgodnie z wprowadzonymi przepisami, w sytuacji gdy PGE Toruń S.A. nie uwzględni reklamacji, konsument ma prawo wystąpić do Koordynatora do spraw negocjacji, działającego przy Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki, z wnioskiem o rozwiązanie sporu. Informacje dotyczące Koordynatora do spraw negocjacji można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Regulacji Energetyki :

http://www.ure.gov.pl

Wszelkie informacje na temat pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich znajdą Państwo na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

Rejestr wszystkich podmiotów uprawnionych znajduje się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php