Strona główna » Dla instytucji » Komfort i bezpieczeństwo

Dla instytucji

Komfort i bezpieczeństwo

Zalet i korzyści ciepła z miejskiej sieci ciepłowniczej jest wiele. Dla naszych odbiorców najważniejsze jest jednak to, że możemy zagwarantować:

bezpieczeństwo

Ciepło z sieci jest najbezpieczniejszym sposobem ogrzewania. Pozwala uniknąć instalacji i zbiorników z gazem, nie ma pieców i kotłów, nie ma specjalnej instalacji elektrycznej z dużymi obciążeniami energetycznymi. Jest tylko ciepła woda.

niezawodność dostaw ciepła bez względu na porę roku i warunki pogodowe

W razie jakichkolwiek awarii, przerw w dostawie energii, braków opałowych na rynku itp., za dostawę ciepła do odbiorcy odpowiedzialna jest PGE Toruń S.A., która dzięki odpowiedniemu przygotowaniu technicznemu i organizacyjnemu dostarczy je bez względu na sytuację.

stabilne ceny

Zagwarantowanie stabilnego poziomu cen ciepła dostarczonego naszym klientom należy do najistotniejszych zadań PGE Toruń S.A. Dbamy aby ciepło sieciowe było ciepłem konkurencyjnym na lokalnym rynku.

dyspozycyjność i wygodę

Włączenie bądź wyłączenie ciepła następuje w dowolnym momencie, na życzenie klienta. Obsługa urządzeń ciepłowniczych i odczytowych świadczona jest w ramach podstawowej usługi. Specjaliści pomogą oszczędnie gospodarować ciepłem i doradzą jak zużywać go mniej bez obniżania komfortu cieplnego. Przyłączenie do sieci nie wymaga wielkich zabiegów modernizacyjnych. Nie ma potrzeby wymiany instalacji centralnego ogrzewania, kupowania kosztownych urządzeń, pieców, automatyki, instalowania zbiorników na paliwo bądź wymiany instalacji elektrycznej. Klienci nie muszą gromadzić zapasów paliwa na zimę, wcześnie rano wstawać by napalić w piecu ani martwić się o ciepłą wodę przez cały rok.

poszanowanie środowiska

Dostarczanie ciepła sieciowego do odbiorcy oznacza zerową emisję zanieczyszczeń do atmosfery w miejscu podłączenia. Wyróżnia to szczególnie ciepło sieciowe od ciepła wytwarzanego w oparciu o najbardziej ekologiczne paliwa w lokalnych źródłach, które emitują takie zanieczyszczenia.

całodobową opiekę Pogotowia Ciepłowniczego

Nad prawidłowością pracy miejskiego systemu ciepłowniczego sprawuje kontrolę Pogotowie Ciepłownicze. Pełni ono dyżur w systemie ciągłym przez 24 godziny na dobę. Dyspozytor pogotowia kontroluje pracę systemu i czuwa nad ciągłością dostaw ciepła do odbiorców.

To tutaj trafiają wszelkie zgłoszenia dotyczące zakłóceń w działaniu węzłów cieplnych, awariach oraz ewentualnych zakłóceniach w dostawie ciepła i ciepłej wody.