Strona główna » Dla instytucji » Oferta

Dla instytucji

Oferta - Usługi dystrybucyjne

PGE Toruń S.A. gwarantuje kompleksowa obsługę związaną z dostawą ciepła. Oprócz wytwarzania i przesyłu ciepła oferujemy również szeroki pakiet usług dodatkowych - płatnych.

 • Rozliczanie kosztów dostawy ciepła dla użytkowników lokali w budynkach-obiektach
 • Raportowanie danych sprzedażowych ciepła
 • Legalizacja układów pomiarowych
 • Doradztwo
 • Udostępnianie danych telemetrycznych
 • Usługi eksploatacyjne Pogotowia Ciepłowniczego
 • Eksploatacja instalacji wewnętrznej
 • Eksploatacja węzłów cieplnych
 • Eksploatacja kotłowni lokalnych
 • Katalog drobnych prac na instalacji wewnętrznej Odbiorcy
 • Eksploatacja i konserwacja naczynia zbiorczego należącego do Odbiorcy
 • Usługi inwestycyjne
 • Usługi laboratoryjne
 • Sprzedaż wody demineralizowanej.

Każde zadanie traktujemy indywidualnie, stawiając do dyspozycji wysoko wykwalifikowany personel o pełnym zakresie uprawnień, jednocześnie zakres prowadzonej przez nas działalności pozwala na stosowanie w pełni konkurencyjnych cen.

 

Plik do pobrania w formacie pdf - Katalog usług okołociepłowniczych PGE Toruń

 

Ciepło sieciowe

Ciepło sieciowe czyli inaczej ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej to przepływająca przez instalacje gorąca woda. Ten czynnik grzewczy charakteryzuje się bezpieczeństwem oraz nie powoduje żadnego zagrożenia związanego z jego użytkowaniem.

Nasze ciepło produkowane jest w oparciu o nowoczesne technologie bazujące na najwyższej jakości polskim węglu. Dostarczane poprzez miejską sieć ciepłowniczą posiada wiele zalet, wśród nich na pierwszym miejscu można wymienić bezpieczeństwo, wygodę i komfort cieplny oraz gwarancję dbałości o środowisko naturalne, w którym żyjemy.

Jednym z najistotniejszych zadań PGE Toruń S.A. jest zagwarantowanie stabilnego poziomu cen ciepła dostarczanego naszym odbiorcom przy zachowaniu wysokiej jakości. Jest to niezmiernie ważne w czasach kiedy ceny gazu, i energii elektrycznej rosną kilkakrotnie w ciągu roku, a rynek paliw płynnych jest wrażliwy na zawirowania polityczne. Ceny ciepła wytwarzanego i dostarczanego przez PGE Toruń S.A. są bardzo konkurencyjne, a oferowany produkt posiada stałe i z góry zapewnione parametry.

PGE Toruń S.A. realizuje wielopłaszczyznowe działania skierowane do Państwa - naszych Klientów i odbiorców ciepła. Modernizujemy, rozbudowujemy i optymalizujemy pracę infrastruktury ciepłowniczej, restrukturyzujemy i unowocześniamy system dostaw ciepła, podnosimy standardy obsługi oraz stale badamy potrzeby odbiorców ciepła, a przede wszystkim odpowiadamy na zmieniające się oczekiwania rynku.

 

Program "Ciepło przez cały rok"

Ciepło przez cały rok jest ofertą dla klientów PGE Toruń S.A., polegającą na stałej dostępności ciepła niezależnie od pory roku. Oferta ta skierowana jest do tych Państwa, którzy są właścicielami lub zarządzają obiektami wyposażonymi w indywidualne węzły cieplne z automatyczną regulacją pogodową ich pracy. Chcemy, abyście mogli Państwo korzystać z ogrzewania zawsze wtedy, kiedy tylko warunki atmosferyczne będą tego wymagać. Nawet wiosną i latem przecież zdarzają się chłodniejsze dni, kiedy niskie temperatury zewnętrzne niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie i zdrowie.

Koszty korzystania z ciepła przez cały rok są niewielkie. W przypadku standardowego budynku wielorodzinnego (trzy klatki, cztery piętra) klient ponosi roczne koszty większe jedynie o 1,6% od dotychczasowych, co daje tylko ok. 2 zł dodatkowych kosztów ogrzewania przypadających miesięcznie na standardowe mieszkanie.

"Ciepło przez cały rok" zapewnia samoczynne włączenie się procesu grzania wówczas, gdy temperatura na zewnątrz spada poniżej określonego przez Państwa poziomu. Ogrzewanie automatycznie się wyłączy, jeżeli na zewnątrz robi się cieplej. Nowoczesna aparatura zainstalowana w węźle płynnie reguluje ilość ciepła w zależności od temperatury zewnętrznej i Państwa potrzeb.

Zalety "ciepła przez cały rok"

 • przyjazne ciepło i dobre samopoczucie również w chłodne dni wiosny i lata,
 • brak konieczności ciągłego obserwowania warunków pogodowych i podejmowania decyzji o "włączeniu / wyłączeniu ogrzewania",
 • w okresie końca lata nie dopuszczamy do wyziębienia elementów konstrukcyjnych budynków, nie musimy ich później intensywnie wygrzewać,
 • okresowo osuszamy "wilgotne łazienki",
 • latem niskie opłaty - niewspółmierne do osiąganego komfortu cieplnego.

Aby skorzystać z programu należy wystąpić z pisemnym wnioskiem, w którym podajecie Państwo zewnętrzne temperatury włączenia i wyłączenia ogrzewania. Odbiorca, który jest bezpośrednim użytkownikiem ciepła (umowa sprzedaży ciepła) i zasilany jest z indywidualnego węzła cieplnego sam może decydować, kiedy ma być dostarczane ciepło do jego domu. W przypadku mieszkańców wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych wystarczy zgłosić się do administratora lub zarządcy budynku.

 

Ciepła woda użytkowa

Jeżeli w Państwa obiekcie ciepła woda użytkowa przygotowywana jest na bazie gazu lub energii elektrycznej, a woda na centralne ogrzewanie pochodzi z miejskiej sieci ciepłowniczej, to najkorzystniejszym rozwiązaniem byłoby uproszczenie tego systemu i korzystanie jedynie z ciepła sieciowego.

Korzystanie z ciepła sieciowego na przygotowanie ciepłej wody użytkowej ma wiele zalet:

 • podgrzewanie wody odbywa się przy wykorzystaniu tego samego (odpowiednio dostosowanego) urządzenia - jak do centralnego ogrzewania (tj. węzła cieplnego. Stąd straty ciepła na przyłączach są rozłożone na większą ilość ciepła, a więc skutkują mniejszymi kosztami;
 • system jest bardzo bezpieczny (nie ma niebezpieczeństwa wybuchu) i nie wymaga żadnych dodatkowych czynności (sprawdzania szczelności przewodów i kominów);
 • koszty podgrzania wody są bardziej stabilne i przewidywalne. PGE Toruń S.A. gwarantuje dużą stabilność poziomu cen.

Zmiana istniejącego systemu ogrzewania wody na potrzeby cwu może być doskonałą okazją do kompleksowej modernizacji istniejących starych instalacji zimnej wody i kanalizacji. Końcowy efekt modernizacji będzie dobrze przyjęty przez użytkowników, gdyż zakończy uciążliwe kłopoty eksploatacyjne.

Na życzenie odbiorcy specjaliści PGE Toruń S.A. przeanalizują sytuację i zaproponują najlepsze rozwiązanie zarówno pod względem technicznym jak i ekonomicznym, satysfakcjonujące obie strony.

 

Zero emisji na Starówce i Bydgoskim Przedmieściu

W ramach programu "Zero emisji na Starówce i Bydgoskim Przedmieściu " PGE Toruń S.A. realizuje działania na rzecz redukcji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego na toruńskiej Starówki i Bydgoskim Przedmieściu poprzez zastąpienie ciepła pochodzącego ze źródeł lokalnych, ciepłem z miejskiej sieci ciepłowniczej, która w miejscu podłączenia nie powoduje żadnej szkodliwej emisji.

Jeżeli jesteście Państwo właścicielami lokali na Starówce i Bydgoskim Przedmieściu i chcielibyście przyłączyć się do miejskiej sieci ciepłowniczej to możecie również liczyć na dofinansowanie inwestycji zmiany dotychczasowego sposobu ogrzewania przez PGE Toruń S.A. Wysokość dofinansowania uzależniona jest od wielkości mocy zamówionej. Szczegółowe zasady przyznawani dofinasowania znajdziecie Państwo w Regulaminie.

Do pobrania:

Regulamin dofinansowania

Wniosek o przyznanie dofinansowania

Dodatkowych informacji na temat zasad dofinansowania zadań objętych regulaminem udzielą Państwu pracownicy Biura Obsługi Klienta, tel. 56 659 43 40, mail: bok.pgetorun@gkpge.pl.

Rezygnacja z lokalnych źródeł ciepła czy pieców węglowych na rzecz miejskiej sieci ciepłowniczej to przede wszystkim:

 • poprawa standardu życia mieszkańców (nie trzeba gromadzić zapasów paliwa na zimę, można zaoszczędzić wiele czasu i pracy przeznaczonych na rozpalanie pieca, noszenie węgla, wynoszenie popiołu oraz sprzątanie pomieszczeń)
 • ograniczenie uciążliwości transportu paliw węglowych do odbiorców, szczególnie w trudno dostępnym dla dużych samochodów centrum miasta
 • zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu
 • poprawa stanu środowiska odczuwalna w skali całego miasta
 • możliwość uzyskania zwrotu części poniesionych kosztów.