Strona główna » Dla instytucji » Jak zmienić wielkość mocy zamówionej

Dla instytucji

Jak zmienić wielkość mocy zamówionej

Każdy odbiorca ciepła, w trakcie obowiązywania umowy sprzedaży, może wystąpić do PGE Toruń S.A. o zmniejszenie lub zwiększenie zamówionej mocy cieplnej.

  • Odbiorca ciepła występuje w tej sprawie z pisemnym wnioskiem, który należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta, w terminie do 30 września roku poprzedzającego kalendarzowy rok wprowadzenia zmiany.
  • Zmiana wielkości zamówionej mocy jest realizowana na podstawie przygotowanego protokołu korekty mocy, obowiązującego od 1 stycznia następnego roku.
  • Zmiana wielkości zamówionej mocy cieplnej dla danego obiektu może być realizowana jeden raz w okresie rozliczeniowym. Okres ten pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
  • W sprawie Państwa wniosku skontaktuje się z Państwem pracownik PGE Toruń S.A. Wspólnie ustalicie Państwo wielkość i warunki dokonania korekty mocy.

Należy jednak pamiętać, że w przypadku zbyt małej mocy zamówionej w stosunku do potrzeb (np. niskie temperatury zewnętrzne) może to spowodować niedogrzewanie pomieszczeń czy też zbyt niską temperaturę cwu. W razie konieczności Klient może oczywiście podwyższyć moc zamówioną w każdej chwili.