Strona główna » Dla instytucji » Jak oszczędzać ciepło

Dla instytucji

Jak oszczędzać ciepło

Przyczyny wysokich kosztów ogrzewania ponoszonych przez odbiorców ciepła z miejskiej sieci ciepłowniczej to m.in.:

  • nadmierne straty ciepła;
    Na rysunku przedstawiamy szacunkowe straty ciepła dla budynku.
  • niesprawne instalacje grzewcze;
  • brak automatycznego sterowania;
  • niewłasciwa eksploatacja urzšdzeń grzewczych.

Porady dla właścicieli i administratorów

Porady dla właścicieli budynków związane są na pewno z wydatkami inwestycyjnymi. Jednak oszczędności uzyskane w wyniku termomodernizacji budynku mogą w dużej mierze pokryć koszty przeprowadzonych inwestycji.

Docieplenie stropodachu

Docieplanie budynku warto zacząć od stropu, ponieważ jest ono o wiele tańsze od docieplania śścian polega jedynie na rozłożeniu izolacji. Efekt zależy w dużej mierze od jakości materiału izolacyjnego (np. styropian, wełna mineralna), dlatego nie warto oszczędzać na tym materiale.

Docieplenie ścian zewnętrznych

Według badań ponad 30% traconego w budynku ciepła przenika przez jego nieocieplone śściany. Warto wiedzieć, że śściana jednowarstwowa o najlepszych parametrach termicznych posiada 3 do 6 razy gorsze właściwości termoizolacyjne od najlepszych na rynku materiałów termoizolacyjnych. Przez wełnę mineralną lub styropian przenika ok. 20 razy mniej ciepła niż przez beton. Pokrycie śściany z cegły o grubości 35 cm warstwą materiału izolacyjnego (styropianu lub wełny mineralnej) o grubości 10 cm zmniejszy o ok. 3 ilość uciekającego ciepła przez śściany. Właśnie dlatego warto ocieplać stare ściany.

Wymiana okien

Ogromne znaczenie dla gospodarki ciepłem mają okna. Przez nieszczelne lub zbyt duże okna ucieka nawet 30% ciepła. Uszczelnienie okien lub wymiana ich na nowoczesne - szczelne jest niezbędne podczas ocieplania budynku. Straty ciepła można ograniczyć również poprzez zamontowanie okiennic i rolet zewnętrznych, które zamykamy na noc. Warto pamiętać też, że im więcej okien znajduje się w danym pomieszczeniu tym większe jest jego zapotrzebowanie na ciepło.

Uszczelnienie stolarki okiennej i drzwiowe

Bardzo prostym i tanim sposobem na ograniczenie strat ciepła jest dokładne uszczelnienie okien i drzwi. Obecnie na rynku znajduje się bardzo duży asortyment uszczelek izolacyjnych o różnej grubości i formie - więc nie będzie problemu ze znalezieniem odpowiedniej do swoich potrzeb.

Modernizacja instalacji c.o.

Instalacje centralnego ogrzewania są często rozregulowane, rury są zarośnięte osadami, źle izolowane. Ze względu na brak zaworów termostatycznych instalacje są trudne w regulacji i dostosowaniu do zmieniających się warunków pogodowych. Wszystko to sprawia, że instalacje powodują duże straty ciepła i uniemożliwiają osiągnięcie wymaganego komfortu cieplnego. Modernizując instalację c.o. warto zacząć od wymiany orurowienia pamiętając o prawidłowym doborze średnic, obliczeniu oporów przepływu dla nowej instalacji. Kolejnym etapem jest instalacja grzejników odpowiednich do zapotrzebowania ciepła. Następnie powinniśmy wyposażyć je w zawory termostatyczne i nie zapomnieć, aby na ścianie za grzejnikiem zainstalować matę ekranową.
Wymiana grzejników jest najdroższym etapem modernizacji c.o., ale poprzez zmniejszenie ich objętości poprawiamy sterowność całego obiegu grzewczego. To one oddają ciepło do pomieszczeń w naszych domach. Grzejniki o odpowiedniej bezwładności cieplnej szybciej reagują na zmiany - urządzenie szybciej stygnie, gdy przepływ wody przez grzejnik jest ograniczony i szybciej się nagrzewa, gdy pracuje z pełną mocą.

Automatyka pogodowa

W budynkach wielorodzinnych najlepszym rozwiązaniem jest stosowanie regulatora pogodowego (tzw. automatyka pogodowa), który reguluje podanie ciepła dla całego budynku oraz przygrzejnikowe zawory termostatyczne. W tym przypadku zawory termostatyczne służą praktycznie do ograniczania zużycia ciepła w poszczególnych pomieszczeniach, natomiast maksymalna temperatura ograniczana jest przez regulator. Regulator steruje dostawą ciepła do budynku w zależności od temperatury zewnętrznej. Gdy temperatura zewnętrzna wzrasta powyżej ustalonego poziomu urządzenie automatycznie odcina dopływ ciepła do budynku. Gdy temperatura zewnętrzna spada poniżej zadanego poziomu (w chłodniejszy dzień lub w nocy) automatyka uruchamia centralne ogrzewanie. Automatyka pogodowa reguluje dostawę ciepła zależnie od bieżących potrzeb budynku. Dzięki temu zapewnia komfort jego mieszkańcom i użytkownikom, zapobiega wychładzaniu i zawilgoceniu obiektu, jednocześnie pozwala uniknąć przegrzania i niepotrzebnych kosztów.

Właściwa wymiana powietrza

Wprowadzajšc zabiegi termoizolacyjne należy pamiętać o konieczności zapewnienia właściwej wymiany powietrza. Nadmierne uszczelnienie i ocieplenie bez wprowadzenia specjalnych otworów wentylacyjnych lub wentylacji mechanicznej może powodować powstanie pleśni, zawilgoceń itp.

 

UWAGA! Jeżeli jesteś zainteresowany profesjonalnym doradztwem w zakresie racjonalnej gospodarki ciepłem skontaktuj się z nami!
Zapewniamy doradztwo techniczne i konsultacje mające na celu racjonalizację zużycia ciepła w istniejących budynkach. Doradzamy jak można bardziej efektywnie użytkować energię w swoich obiektach, sporządzamy bilans cieplny budynku.
Profesjonalne doradztwo to gwarancja dużych oszczędności!