Strona główna » Dla instytucji » Ceny ciepła

Dla instytucji

Ceny ciepła

Jednym z najistotniejszych zadań PGE Toruń jest zagwarantowanie stabilnego poziomu cen ciepła dostarczanego Państwu przy zachowaniu wysokiej jakości naszych produktów i usług. Jest to niezmiernie ważne w czasach kiedy ceny gazu, i energii elektrycznej rosną kilkakrotnie w ciągu roku, a rynek paliw płynnych jest wrażliwy na zawirowania polityczne.

Wysokość jednostkowych cen i opłat jest zgodna z - zatwierdzoną przez Urząd Regulacji Energetyki (URE) - Taryfą dla ciepła. Każdorazowe wprowadzenie nowej taryfy poprzedzone jest postępowaniem administracyjnym prowadzonym przez URE.

W zależności od źródła zasilania, własności węzła, jego rodzaju klienci należą do różnych grup taryfowych, dlatego też rozliczani są według innych stawek. Więcej na temat grup odbiorców znajdziecie Państwo w Taryfie dla ciepła.

Szczegółowy opis faktury i wyjaśnienie zasad naliczania kosztów za ciepło znajdziecie Państwo w zakładce ABC Rachunku.


Tabela przedstawia ceny i stawki opłat za ciepło obowiązujące od 14 sierpnia 2018 r. do 13 sierpnia 2019 r.

 

grupa taryfowa nazwa taryfy cena za zamówioną moc
cieplną zł/MW/m-c
cena ciepła
zł/GJ
cena nośnika ciepła zł/m3 stawka opłaty stałej
za usługi przesyłowe zł/MW/m-c
stawka opłaty zmiennej
za usługi przesyłowe zł/GJ
EC/S1 Ciepło Standard 7 643,70 * 32,92* 11,97 811,85 15,13**
EC/S1/WI Ciepło Komfort 7 643,70 * 32,92* 11,97 1 159,30 21,29**
EC/S1/WG Ciepło Komfort G 7 643,70 * 32,92* 11,97 1 096,53 18,44**
EC/S1/WG/NP Ciepło Komfort Plus 7 643,70 * 32,92* 11,97 1 288,38 21,23**
ECW/S2 Ciepło Minimum 7 638,70 32,96 11,97 605,91 6,30**
ECW/S2/WI Ciepło Minimum Plus 7 638,70 32,96 11,97 1 292,77 6,76**
KGI Ciepło Lokalne GI 848,84 54,16 9,33 798,54 4,31**
KGS Ciepło Lokalne GS 2 055,93 64,01 8,42 258,24 1,84**
KG Ciepło Lokalne KG 7 681,27 55,45 - - -
KO Ciepło Lokalne KO 4 200,34 88,07 - - -

* Średnoważona cena zakupu ciepła na potrzeby msc ze źródła PGE Toruń S.A. i Biogaz Inwestor Sp. z o.o. wyliczona wg pkt 2.1. taryfy.

** Ceny i stawki opłat zawieraja koszty wynikające z realziacji obowiażku określonego w art. 12 ust.1 ustawy o efektywności energetycznej.

Do przedstawionych cen i stawek opłat netto zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z odrębnymi przepisami.