Strona główna » Kim jesteśmy » Nasza Firma

Kim jesteśmy

Nasza Firma

Misja Spółki:

Dostarczając ciepło, energię elektryczną i kompleksowe usługi energetyczne zapewniamy komfort i bezpieczeństwo energetyczne naszych klientów oraz dbamy o zaufanie akcjonariuszy, partnerów i społeczności Torunia.

Wizja PGE Toruń S.A.

Będziemy liderem na rynku ciepła zapewniając wysoką jakość, kompleksowość oraz rozwój produktów i usług.

Będziemy wytwórcą ciepła i energii elektrycznej produkowanych w wysokosprawnej kogeneracji.

Będziemy zwiększać efektywność wszystkich procesów, stosując zasady społecznej odpowiedzialności biznesu, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony środowiska i bezpieczeństwa.

Polityki:

Zarząd PGE Toruń S.A. przyjął Deklaracje w sprawie polityk Spółki: jakości, środowiska oraz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Poniżej prezentujemy treści Deklaracji (dokumenty w formacie pdf):