Strona główna » Kim jesteśmy » Nasza Firma » Organy Spółki

Kim jesteśmy

Organy Spółki

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy:

 

Rada Nadzorcza:

Arkadiusz Koper - Przewodniczący
Adam Banaszak
Paweł Dzierżanowski    
Jacek Grzywacz    
Michał Król    
Ryszard Chrostowski    
Jan Romanowski    

Zarząd:

Robert Kowalski - Prezes Zarządu, Dyrektor
Grzegorz Dolecki -

Wiceprezes Zarządu,

Dyrektor Operacyjny