Strona główna » Kim jesteśmy » Nasza Firma » Dane techniczne

Kim jesteśmy

Dane techniczne

PGE Toruń S.A. jest przedsiębiorstwem energetycznym prowadzącym działalność w zakresie wytwarzania, obrotu, przesyłania i dystrybucji ciepła oraz wytwarzania i dystrybucji energii elektrycznej.

 

Wytwarzanie:

W PGE Toruń S.A. ciepło i energia elektryczna wytwarzane są od marca 2017 r. w elektrociepłowni gazowej. Elektrociepłownia gazowa jest wyposażona w wysokosprawną instalację kogeneracyjną o łącznej mocy cieplnej 357,6 MWt oraz mocy elektrycznej 106 MWe. W skład elektrociepłowni gazowej wchodzą:

  • 2 turbiny gazowe: 2x53MWe (łącznie: 106 MWe moc elektryczna)
  • 2 kotły odzysknicowe: 2x118,8 MWt (łącznie: 237,6 MWt mocy cieplnej)
  • 4 kotły szczytowe dwupaliwowe (gaz/olej): 4x30 MWth każdy dla obciążenia szczytowego (w okresie zimowym) oraz dodatkowa rezerwa dla jednostek kogeneracyjnych (120 MWth).
  • Akumulator ciepła - 12 000 m3 - (max 600 MWh).
  • Gazociąg - ok. 10 km łączący elektrociepłownię z gazową siecią przesyłową.

PGE Toruń S.A. jest również właścicielem 11 kotłowni o zasięgu lokalnym usytuowanych w różnych częściach miasta.
3 spośród nich to kotłownie olejowe, natomiast pozostałe 8 to kotłownie gazowe. Łączna moc zainstalowana w kotłowniach wynosi 4,9 MWt.

 

Przesył:

PGE Toruń S.A. jest właścicielem sieci ciepłowniczych. Łączna długość sieci cieplnych tworzących miejski system ciepłowniczy to 252,5 km. Z tego 225,6 km stanowią sieci wysokoparametrowe, w tym: 137,5 km to sieci preizolowane; 11,3 km sieci napowietrzne. Sieć niskoparametrowa wynosi 26,9 km. Maksymalna średnica magistrali to Ø 900 mm.

W systemie ciepłowniczym eksploatowanych jest 1 993 szt. węzłów cieplnych, w tym:

  • wymiennikowych -2016 szt.
  • bezpośrednich - 42 szt.
  • hydroelewatorowych - 1 szt.

Ponadto, w skład systemu ciepłowniczego wchodzi 569 komór cieplnych oraz przepompownia wody sieciowej.

 

Udział ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii w łącznej ilości ciepła dostarczonego do miejskiej sieci ciepłowniczej w 2015 roku wyniósł 1,17%