Strona główna » Kim jesteśmy » Nasza Firma » Koncesje

Kim jesteśmy

Koncesje

PGE Toruń S.A. posiada trzy koncesje wydane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki tj.:

1. Koncesja na wytwarzanie ciepła

wydana decyzją Prezesa URE - koncesja nr WCC/383/1333/U/1/98/AP z późniejszymi zmianami .

Obowiązuje do dnia 31 października 2025 roku.

2. Koncesja na przesyłanie i dystrybucję ciepła

wydana decyzją Prezesa URE z dnia 26 października 1998 roku nr PCC/403/1333/U/1/98/AP z późniejszymi zmianami.

Obowiązuje do dnia 31 grudnia 2025 roku.

3. Koncesja na wytwarzanie energii elektrycznej w kogeneracji

wydana decyzją Prezesa URE - koncesja nr WEE/171/1333/W/OPO/2003/AJ z późniejszymi zmianami .

Obowiązuje do dnia do 31 grudnia 2030 r.