Strona główna » Kim jesteśmy » Nasza Firma » Pozycja rynkowa

Kim jesteśmy

Pozycja rynkowa

Rynek

PGE Toruń S.A. to obecnie producent ciepła i energii elektrycznej w procesie wysokosprawnej kogeneracji. PGE Toruń S.A. to również dostawca ciepła do ponad 100 tys. mieszkańców Torunia, lokalnych przedsiębiorstw i instytucji, zaspakajający 58% potrzeb cieplnych Torunia. Spółka zapewnia całoroczne dostawy ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i wentylacji.

PGE Toruń S.A. jest właścicielem miejskiej sieci ciepłowniczej o długości ponad 240 km i jest istotnym przedsiębiorcą toruńskiego rynku obsługującym ok. 1200 klientów.

Miejska sieć ciepłownicza zasilana jest w gorącą wodę z PGE Toruń S.A. i Biogaz Inwestor, w którym wykorzystuje się ciepło pochodzące ze spalania gazu uzyskiwanego z miejskiego wysypiska śmieci. PGE Toruń S.A. pokrywa ok. 99% potrzeb msc, natomiast Biogaz Inwestor ma ok. 1% udziału w dostawach ciepła do msc.

Łączne zapotrzebowanie na ciepło miasta Torunia w roku 2016 szacowane było na poziomie ok. 650 MWt, w tym ok. 586 MWt w części prawobrzeżnej i ok. 64 MWt w części lewobrzeżnej (rzeka Wisła dzieli w naturalny sposób miasto Toruń na dwie części).


Klienci

Odbiorcy ciepła

PGE Toruń S.A. obsługuje ok. 1200 klientów, w tym:


Lp. GRUPY ODBIORCÓW Udział % grupy w całkowitej ilości mocy zamówionej przez odbiorców ciepła
1. Budownictwo mieszkaniowe 59,5%
2. Oświata 15,3%
3. Handel i usługi 14,5%
4. Administracja publiczna 6,4%
5. Służba zdrowia 2,2%
6. Przemysł 1,5%
7. Instytucje wyznaniowe 0,6%

Odbiorcy energii elektrycznej

  • Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.