Strona główna » Kim jesteśmy » Poszanowanie środowiska

Kim jesteśmy

Poszanowanie środowiska

Kliknij by zobaczyć powiększenie

fot. Studio Reklamy
"poPROstu"

Zarząd PGE Toruń S.A. dokłada wszelkich starań do ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne. W naszych działaniach zwracamy szczególną uwagę na ochronę Zespołu Staromiejskiego Torunia.


Zespół Staromiejski Torunia należy do najcenniejszych zabytków kultury Polski
i Europy. Potwierdzeniem tego jest wpisanie miasta na Światową Listę Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Wyjątkowy i niepowtarzalny charakter Starego Miasta, duża ilość unikalnych zabytków architektury, a równocześnie rola centrum handlowego i dzielnicy mieszkaniowej wymaga od władz miasta stałej opieki.

Szczególnym zagrożeniem dla historycznej zabudowy oraz poważnym problemem ekologicznym są wydzielane przez zakłady przemysłowe i ze źródeł tzw. "niskiej emisji" czyli lokalnych kotłowni (bazujących często na przestarzałych kotłach węglowych) znaczne ilości pyłów, spalin, związków siarki i innych gazów.

Aby wyeliminować konieczność korzystania z lokalnych źródeł ciepła na terenie kompleksu staromiejskiego, w 1990 r. podjęto realizację programu uciepłownienia Starówki.

Łącznie w uliczkach Starego Miasta położono 12 kilometrów bieżących rurociągu oraz zlikwidowano 60 kotłowni i w ich miejscu pobudowano 73 węzły cieplne z pełną automatyką i opomiarowaniem.

Dzięki włączeniu do systemu ciepłowniczego zabytkowej dzielnicy Torunia zmniejszeniu uległa emisja zanieczyszczeń pyłowych o ok. 40% i gazowych o ok. 25 % do powietrza atmosferycznego.

Prace związane z uciepłowniniem Starówki i likwidacją kotłowni lokalnych opalanych paliwem stałym są nadal prowadzone. Dążymy do tego, aby miejska sieć ciepłownicza objęła jak największy obszar kompleksu staromiejskiego. Tylko w ten sposób można bowiem ograniczyć emisję produktów spalania (w miejscu podłączenia do sieci emisja jest równa 0), co wpłynie pozytywnie na zdrowie ludności, środowisko naturalne i unikalne toruńskie zabytki.

O innych prowadzonych przez Spółkę działaniach proekologicznych piszemy na stronie "Działania proekologiczne".