Strona główna » Kim jesteśmy » My i otoczenie

Kim jesteśmy

My i otoczenie

Polityka społecznej odpowiedzialności

PGE Toruń S.A., traktuje odpowiedzialność społeczną jako naturalny wymiar swojej działalności. Oprócz aspektu biznesowego realizowanego poprzez działalność podstawową, dostrzega potrzeby społeczne i środowiskowe w szerokiej perspektywie czasu. Realizowane projekty - długotrwałe partnerstwo z Miastem w zakresie wspierania inicjatyw dla mieszkańców, realizowany od 7 lat program likwidacji niskiej emisji na Starówce czy prowadzona od 2010 roku wymiana sieci kanałowych na preizolowane i związana z tym znaczna redukcja emisji CO2, udowadniają, że zrównoważony rozwój jest integralną częścią procesów biznesowych PGE Toruń S.A. i myślenia o nich.

Działalność na rzecz społeczności lokalnej

Wspieranie lokalnej społeczności jest jednym z fundamentów zrównoważonego rozwoju PGE Toruń S.A.. Spółka wspiera wiele inicjatyw społecznych skierowanych do mieszkańców Torunia, między innymi w zakresie ekologii (np. konferencja "Zieleń miejska - naturalne bogactwo miasta", Konkurs Wiedzy Ekologiczno-Przyrodniczej "Bliżej Ekologii") , kultury (np. Festiwal Muzyki i Sztuki Krajów Bałtyckich PROBALTICA, festiwal Skyway i Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek ) i sportu (Maraton Toruński, Toruński Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy). Spółka pomaga osobom niepełnosprawnym (Spartakiada Osób Niepełnosprawnych, rejs z osobami niepełnosprawnymi z Fundacji Ducha, Wspinaczka ściankowa dla osób niepełnosprawnych) oraz wspiera działalność lokalnych instytucji pożytku publicznego ( Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych "Daj Szansę", Hospicjum dla dzieci Nadzieja, Toruńskie Centrum Pielęgnacji Caritas)..

Każdego roku łącznie ok. 50 inicjatyw, projektów i instytucji pożytku publicznego wspieranych jest przez Spółkę.

Pracownicy angażują się w pomoc potrzebującym

W programy PGE Toruń S.A. wspierające instytucje pożytku publicznego zaangażowani są również pracownicy spółki.

  • Konkurs "Bezpieczna praca w PGE Toruń S.A." (tj. Challenge BHP) - prowadzony jest od 2007 roku Jego ideą jest podnoszenie poziomu bezpieczeństwa pracy w PGE Toruń S.A.. Konkurs ma dodatkową wartość społeczną - laureaci konkursu, którzy wypracowali największą liczbę punktów wskazują organizacje lokalne, którym chcą przekazać darowiznę.
  • Program "Wsparcie odbiorców wrażliwych społecznie"- realizowany od 2011 roku, dedykowany jest klientom spółki (odbiorcom ciepła sieciowego), którzy działają na rzecz innych grup społecznych, mających trudną sytuację życiową lub materialną. Co roku Kapituła programu przekazuje wsparcie wybranym beneficjentom. W skład Kapituły wchodzą przedstawiciele pracowników wszystkich pionów organizacyjnych oraz strony społecznej PGE Toruń S.A..

Działalność edukacyjna

PGE Toruń S.A. już od 2007 r. edukuje młodzież szkolną i toruńskich studentów. Kształtowanie świadomości proekologicznej młodych ludzi, promocja ciepła sieciowego poprzez pokazywanie prowadzonych działań i priorytetów to główne cele spotkań edukacyjnych, prowadzonych w siedzibie spółki. W ramach programu edukacyjnego "Program edukacyjny dla szkół i instytucji program "Edukacja ad hoc".

Grupy zorganizowane zainteresowane spotkaniami w Spółce mogą uzyskać bliższe informacje w Wydziale Marketingu pod numerem telefonu 56 659 43 26.


Rocznie ok. 200 osób odwiedza spółkę - w ramach grup zorganizowanych. Niektóre z tych spotkań edukacyjnych prowadzone są we współpracy z Regionalną Agencją Poszanowania Energii. Od 6 lat PGE Toruń S.A. współpracuje w zakresie realizacji działań edukacyjnych z toruńskim Zespołem Szkół Inżynierii Środowiska.

Zajęcia z ochrony środowiska, fizyki w firmie produkcyjnej, zamiast w szkolonej ławce stanowią dla ucznia ciekawe oderwanie - stąd też młodzież wykazuje żywe zainteresowanie technologią produkcji ciepła i jego dystrybucją.

Celem spotkań orgaznizowanych przez PGE Toruń S.A. jest nie tylko zapoznanie z procesem wytwarzania ciepła, ale i edukacja ekologiczna młodzieży - pokazanie jak w sposób ekologiczny i bezpieczny dla środowiska wytwarza się ciepło, zalet ciepła sieciowego. PGE Toruń S.A. komunikuje uczestnikom również swoje działania na rzecz likwidacji niskiej emisji na toruńskiej Starówce, a także przekazuje zasady jak oszczędzać ciepło. Każde spotkanie połączone jest ze zwiedzaniem przez uczestników głównych obiektów technicznych spółki.

 

Popularyzacja wiedzy na temat wytwarzania ciepła w sposób ekologiczny prowadzona jest również podczas festynów osiedlowych organizowanych przez toruńskie spółdzielnie, w których PGE Toruń S.A. aktywnie uczestniczy.