Strona główna » Kim jesteśmy » Kontakt

Kim jesteśmy

Kontakt

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej "RODO") informujemy, że:

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest PGE Toruń S.A. z siedzibą w Toruniu przy ul. Ceramicznej 6
 • W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: IOD.PGETorun@gkpge.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie I powyżej.
 • Cele i podstawy przetwarzania. Będziemy przetwarzać Państwa dane w celu związanym z realizowanymi przez PGE Toruń usługami, na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO.
 • Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, istniejące ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 • Okres przechowywania danych. Będziemy przechowywać Państwa dane przez okres wyznaczony przepisami prawa
 • Odbiorcy danych - Państwa dane osobowe mogą zostać przekazywane:
 • podmiotowi przetwarzającemu - PGE Energia Ciepła SA, na podstawie Umowy SLA oraz Umowy powierzenia przetwarzania danych
 • instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy, ZUS, lub innym
 • Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych
 • usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
 • przenoszenia danych
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji usług oferowanych przez PGE Toruń

 • Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Państwa dane nie są profilowane.

 

*klauzula zgodna z Instrukcją S03.07.01 - Zasady obsługi praw jednostki obowiązującą w PGE Toruń S.A.