Strona główna » Kim jesteśmy » Ład korporacyjny

Kim jesteśmy

ŁAD KORPORACYJNY

Podstawowe Informacje o PGE Toruń S.A.

PGE Toruń Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu 87-100, ul. Ceramiczna 6, wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego VII Wydział Gospodarczy w Toruniu nr KRS 0000021671, posiada NIP: PL 879 017 06 62.

Wysokość kapitału zakładowego i wpłaconego Spółki wynosi 39.044.129 (słownie: trzydzieści dziewięć milionów czterdzieści cztery tysiące sto dwadzieścia dziewięć) złotych.

Adres strony internetowej: http://www.pgetorun.pl

e-mail: kontakt.pgetorun@gkpge.pl

Telefon: 56 659 46 66

 

Więcej infromacji o Spółce - zakładka Kim jesteśmy.

Statut PGE Toruń S.A.

Tekst jednolity Statutu Spółki PGE Toruń S.A. w formacie pdf - /po kliknięciu na link/

Ogłoszenia PGE Toruń S.A.