Strona główna » Kim jesteśmy » Biuro prasowe » Aktualności » Informacja z dn. 11.05.2007 r.

Kim jesteśmy

Aktualności

Informacja z dn. 11.05.2007 r.

Przytulne ciepło sieciowe dla Torunia

Toruńska Energetyka Cergia SA jest producentem i dostawcą ciepła dla miasta Torunia. Produkuje ciepło w oparciu o nowoczesne technologie bazujące na polskim węglu. Cergia jest operatorem miejskiego systemu ciepłowniczego (msc) oraz właścicielem sieci przesyłowych. Za ich pośrednictwem dostarcza ciepło do toruńskich mieszkań, firm i instytucji na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Cergia jest także właścicielem 14 małych kotłowni zlokalizowanych w różnych częściach miasta.

Sieć ciepłownicza zasilana jest w gorącą wodę ze źródeł należących do Cergii (EC1, EC2, EC3) oraz z EC Biogaz, w którym wykorzystuje się ciepło pochodzące ze spalania gazu uzyskiwanego z miejskiego wysypiska śmieci. Zainstalowana moc cieplna w Cergii SA wynosi łącznie 382,40 MWt.

Miejski system ciepłowniczy funkcjonuje jedynie w prawobrzeżnej części Torunia i pokrywa ok. 47% potrzeb cieplnych tej części miasta. Pozostałe zapotrzebowanie pokrywane jest z systemów rozproszonych.

Infrastrukturę miejskiego systemu ciepłowniczego tworzą rurociągi o długości ok. 218 km, z czego ok. 63 km to bardzo nowoczesne sieci preizolowane, charakteryzujące się łatwością montażu bezpośrednio w gruncie, wysoką izolacyjnością oraz możliwością szybkiego i precyzyjnego ustalenia miejsca awarii. Ponadto w skład systemu wchodzi prawie 1500 węzłów cieplnych, ponad 400 komór cieplnych, przepompownia wody sieciowej. Węzły cieplne to urządzenia służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośników ciepła (temperatura, ciśnienie) dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych.

Nad całością prawidłowego funkcjonowania systemu cieplnego w mieście czuwa serwis Pogotowia Ciepłowniczego. Przez 24 godziny na dobę kontroluje parametry pracy msc i czuwa nad ciągłością dostaw ciepła do odbiorców oraz reaguje natychmiast w przypadku jakichkolwiek awarii i zakłóceń w pracy systemu. Do dyspozycji odbiorców ciepła sieciowego jest Biuro Obsługi Klienta, które prowadzi kompleksową obsługę klientów, służy radą i pomocą. W BOK można załatwić wszelkie formalności związane z podpisaniem umów sprzedaży ciepła, uruchomić procedurę włączenia lub wyłączenia ogrzewania, otrzymać kompleksowe informacje na temat taryfy i zasad rozliczania za ciepło, dokonać bez prowizji opłaty faktury za ciepło. Specjaliści z BOK służą radą w zakresie zagadnień technicznych oraz racjonalnego wykorzystania energii cieplnej, wyjaśnią wszelkie wątpliwości, reklamacje i zapytania.