Strona główna » Kim jesteśmy » Biuro prasowe » Aktualności » Informacja z dn. 13.05.2007 r.

Kim jesteśmy

Aktualności

Informacja z dn. 13.05.2007 r.

Ciepło sieciowe - bezpieczne, komfortowe, wygodne i ekologiczne

Korzystanie z ciepła sieciowego to najbezpieczniejszy i najbardziej komfortowy na rynku sposób ogrzewania budynku. "Przytulne ciepło sieciowe" produkowane jest w oparciu o nowoczesne technologie bazujące na najwyższej jakości polskim węglu. Dostarczane poprzez miejską sieć ciepłowniczą posiada wiele zalet i gwarantuje odbiorcom korzyści. Wśród nich bezpieczeństwo, wygodę i komfort cieplny oraz gwarancję dbałości o środowisko naturalne, w którym żyjemy.

Brak konieczności instalacji zbiorników z gazem, pieców i kotłów pozwala uniknąć zagrożeń związanych z wybuchem, zatruciem tlenkiem węgla, a nawet zaczadzeniem. Czynnikiem grzewczym jest gorąca woda, a nowoczesne urządzenia automatycznej regulacji i sterowania dostosowują jej temperaturę i ciśnienie do potrzeb odbiorców.

Odbiorcy ciepła sieciowego mają zapewniony komfort i wygodę. Nie muszą martwić się o ogrzanie domu w czasie nieobecności, nie muszą gromadzić zapasów paliwa na zimę, wstawać wcześnie rano aby napalić w piecu, ani martwić się o ciepłą wodę użytkową. Jedyną konieczną czynnością dla zapewnienia sobie komfortu cieplnego jest odpowiednie ustawienie zaworu regulacyjnego. Obsługa urządzeń ciepłowniczych i pomiarowych świadczona jest w ramach podstawowej usługi, a specjaliści z Cergii pomogą oszczędnie gospodarować ciepłem, doradzą jak zużywać go mniej bez obniżania komfortu cieplnego. Każdy odbiorca ciepła z sieci jest pod opieką Pogotowia Ciepłowniczego, które pełni dyżur w systemie ciągłym - 24 godziny na dobę. Kontroluje parametry ciepła dostarczanego do msc, czuwa nad ciągłością dostaw, reaguje natychmiast na wszelkie awarie czy nieprawidłowości. Wystarczy zadzwonić pod bezpłatny numer 993, a specjaliści od ciepła zjawią się natychmiast. Żaden inny system ogrzewania nie zapewnia takiego komfortu.

Cergia SA dokłada wszelkich starań do ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Działa w oparciu o wszystkie wymagane przez prawo ochrony środowiska decyzje w zakresie: wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, wytwarzania odpadów, pozwoleń wodno - prawnych ect. Dostarczanie ciepła sieciowego oznacza zerową emisję zanieczyszczeń gazów i pyłów do atmosfery w miejscu podłączenia. To wyróżnia ciepło sieciowe od ciepła wytwarzanego w oparciu o najbardziej ekologiczne paliwa w lokalnych źródłach, które emitują takie zanieczyszczenia. Od wielu lat realizowany jest program likwidacji lub modernizacji kotłowni opalanych paliwem stałym na terenie Torunia. W miejscach gdzie jest rozbudowana sieć cieplna kotłownie są likwidowane, a obiekty podłączane do miejskiej sieci ciepłowniczej. W naszych działaniach zwracamy szczególną uwagę na ochronę Zespołu Staromiejskiego Torunia. Dzięki włączeniu do systemu ciepłowniczego zabytkowej dzielnicy Torunia zmniejszeniu uległa emisja zanieczyszczeń pyłowych o ok. 40% i gazowych o ok. 25 % do powietrza atmosferycznego.

Jednym z najistotniejszych zadań Cergii jest zagwarantowanie stabilnego poziomu cen ciepła dostarczanego naszym odbiorcom. Dbamy, aby ciepło sieciowe było ciepłem konkurencyjnym cenowo na toruńskim rynku ciepła.