Strona główna » Kim jesteśmy » Biuro prasowe » Aktualności » Informacja z dn. 5.06.2007 r.

Kim jesteśmy

Aktualności

Informacja z dn. 5.06.2007 r.

Opiekunowie klienta

Chcąc zapewnić naszym klientom przejrzyste zasady obsługi oraz poczucie bezpieczeństwa, niezwłocznie reagować na ich potrzeby i oczekiwania, opracowane zostały w Cergii Standardy Obsługi Klienta. Na ich podstawie powołano Opiekunów Klienta, którzy są odpowiedzialni za kontakt z odbiorcami ciepła sieciowego, na wszystkich szczeblach współpracy, a w szczególności:

 • Bieżącą obsługę zawartych umów,
 • Załatwianie wszystkich spraw na linii Klient - Spółka w tym: poznania opinii klientów na temat jakości produktu i usług,
 • Przygotowywanie na życzenie klienta analiz wykorzystania mocy cieplnej,
 • Informowanie o:
  • złożeniu nowego wniosku taryfowego lub o przedłużeniu obowiązywania aktualnej taryfy,
  • uzyskaniu nowej taryfy,
  • wprowadzeniu nowych produktów, usług i promocji.

Opiekunami klienta w Cergii są:

 • Helena Bartkowska, tel. (056) 659 43 48, tel. kom. 0 605 322 255
 • Zbigniew Kilanowski, tel. (056) 659 43 47, tel. kom. 0695 579 623
 • Wiesław Sułkowski, tel. (056) 659 43 43, tel. kom. 0605 255 643

Wszyscy nasi klienci otrzymali już pisemną informację o swoich opiekunach.

Jednocześnie informujemy, że w związku ze zmianami organizacyjnymi i powołaniem opiekunów klienta, w maju zostały zlikwidowane siedziby funkcjonujących dotąd Rejonów Obsługi Klienta mieszczące się w:

 • Rejon Obsługi Klienta Cergia Zachód - ul. Franciszkańska 15-17
 • Rejon Obsługi Klienta Cergia Centrum - ul. Ks. Gogi 4
 • Rejon Obsługi Klienta Cergia Wschód - ul. Dziewulskiego 8