Strona główna » Kim jesteśmy » Biuro prasowe » Aktualności » Informacja z dn. 27.09.2007 r.

Kim jesteśmy

Aktualności

Informacja z dn. 17.10.2007 r.

Rozszerzenie Certyfikatu na wszystkie obszary działalności Spółki

Kliknij by zobaczyć powiększenie

Certyfikat
BUREAU VERITAS
Certification


W dniach 20 i 21 września br. Bureau Veritas Certification w ramach nadzoru nad certyfikacją systemu zarządzania istniejącego w Cergii, przeprowadziło audyt kontrolny, który potwierdził, że system jest utrzymywany zgodnie z wymaganiami i doskonalony.

Audytorzy ocenili system zarządzania pod względem zgodności z wymaganiami norm ISO 9001:2000 (zarządzanie jakością) ISO 14001:2004 (zarządzanie środowiskowe) oraz PN-N-18001:2004 (zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy), w zakresie produkcji ciepła i energii elektrycznej oraz dystrybucji ciepła, co oznacza rozszerzenie zakresu certyfikacji na wszystkie obszary Spółki.

Wcześniej Spółka posiadała Certyfikaty tylko w zakresie produkcji ciepła i energii elektrycznej.