Strona główna » Kim jesteśmy » Biuro prasowe » Aktualności » Informacja z dn. 5.12.2007 r.

Kim jesteśmy

Aktualności

Informacja z dn. 5.12.2007 r.

O Toruniu i toruńskim rynku ciepła w Solcu Kujawskim

Seminarium "Rynek ciepła 2007".

W Solcu Kujawskim spotkali się ciepłownicy, energetycy, jak i najwięksi - kluczowi dla Cergii, odbiorcy ciepła sieciowego. W dyskusji udział wzięli włodarze Torunia.

W organizowanym już po raz trzeci przez Toruńską Energetykę Cergia SA seminarium, udział wzięli przedstawiciele władz Torunia - Zastępca Prezydenta - Andrzej Jeziorski i Przewodniczący Rady Miasta Torunia - Waldemar Przybyszewski oraz Klienci - prezesi Spółdzielni Mieszkaniowych i Wspólnot, w tym klienci indywidualni oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu i Izby Gospodarcze Ciepłownictwo Polskie.

Rozmawiano o toruńskim rynku ciepła, jego konkurencyjności, cenach za ciepło, jak i o kierunkach rozwoju producenta i dostawcy ciepła na potrzeby miejskiego systemu ciepłowniczego, jakim dla Torunia jest Cergia SA. Członek Zarządu, Janusz Budzyński mówił o rozwoju Spółki, którego następstwem będzie uruchomienie w roku 2012 bloku energetycznego o mocy cieplnej ok. 180 MW i 140 MW mocy elektrycznej na paliwo węglowe i biopaliwo (do 100% biomasy). Drugi bliźniaczy blok ma stanąć w 2021 roku. Dzięki tej inwestycji Cergia stanie się znaczącym w województwie producentem energii elektrycznej. Jest to odpowiedź na zapotrzebowanie odbiorców na energię elektryczną, które jak mówił Prezes Zarządu, Henryk Dworakowski, będzie systematycznie wzrastać. Planowane przez Cergię inwestycje dotyczą również rozwoju sieci ciepłowniczych - rurociągów, węzłów, kolejnych przyłączy - prowadząc do optymalizacji wykorzystania msc.

Duże zainteresowanie wśród odbiorców ciepła sieciowego wzbudziły inwestycje w źródle, wspomniana budowa bloku energetycznego oraz kwestia istnienia konkurencji na toruńskim rynku ciepła. Konkurencja na rynku ciepła, jak mówił p. Andrzej Olszewski z IGCP istnieje chociażby w postaci innych źródeł ciepła jak kotłownie olejowe, gazowe, opalane węglem.

Tradycyjnie większe emocje wśród zebranych wzbudziła kwestia nowej taryfy wchodzącej w życie od 1 grudnia, o której mówił Członek Zarządu, Zbigniew Grzemski w ramach prezentacji "Klient - nasz kapitał". Okazało się jednak, ze podwyżka dla większości klientów (tzw. EC/S1 - grupa odbiorców ciepła wytwarzanego w Cergii i Biogaz, dostarczanego poprzez msc do węzłów cieplnych, które stanowią własność klienta i są przez nich eksploatowane) będzie niezauważalna bo wzrost wyniesie 0.03%. Średnia cena ciepła (dla wszystkich odbiorców) w Cergii wzrośnie o 1,33%, co w porównaniu z innymi nośnikami jak woda, ścieki, olej, węgiel itd.. (wykres poniżej), jest tylko minimalnym wzrostem cen - poniżej planowanej inflacji.


Roczny wzrost cen paliw i nośników energetycznych w regionie

Ponadto, co odbiorcy przyjęli z aprobatą, nowa taryfa - ma inną konstrukcję tzn. zmieniona została struktura opłat stała/zmienna, w kierunku obniżenia udziału opłat stałych w kosztach ciepła. Dzięki takiej nowej strukturze odbiorcy mają większy wpływ na koszty - mogą je zmniejszyć poprzez racjonalizację zużycia ciepła.

Andrzej Jeziorski, Zastępca Prezydenta Miasta Torunia mówił o dobrych stronach i korzyściach połączenia EC Toruń i PEC Toruń i powstania Cergii, co widać w charakterze proklienckim Spółki, które z roku na rok jest coraz bardziej widoczne. Przewodniczący Rady Miasta, Waldemar Przybyszewski mówił o toczących się właśnie pracach nad "Planem zaopatrzenia w ciepło Gminy Toruń", zachęcając zebranych do zapoznania się z tym dokumentem, który będzie dostępny w celu opiniowania. Podczas spotkania rozmawiano również o nowym prawie spółdzielczym i konieczności poprawy tego dokumentu, o czym mówił Jerzy Zółkiewicz, Prezes Zarządu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej. Z tym wnioskiem zgodzili się również inni Prezesi SM.

Starania Cergii o klienta docenili zarządcy i administratorzy osiedli mieszkaniowych; jej otwartość, elastyczność, duże zrozumienie oczekiwań i potrzeb oraz fachową pomoc w trudnych przypadkach, co podkreślił Prezes SM Metalchem, Jan Swobodziński.

Działania Cergii SA nastawione są przede wszystkim na zadowolenie i spełnianie potrzeb klienta, do czego - każdego roku dążymy - mówiła Dyrektor Biura Spółki, Dorota Kowalska-Papke, prezentując wyniki zadowolenia Klientów z jakości obsługi przez Cergię. Przypomnijmy, Cergia SA wprowadziła w 2007 r. m.in. nowe produkty i usługi, jakim jest chociażby program "Ciepło przez cały rok". Wdrożono też Standardy Obsługi Klienta, w tym funkcję Opiekuna Klienta.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i prelegentom za udział w tegorocznym seminarium zapraszając jednocześnie na kolejne spotkanie o toruńskim rynku ciepła w 2008 roku.

Toruńska Energetyka Cergia SA