Strona główna » Kim jesteśmy » Biuro prasowe » Aktualności » Informacja z dn. 6.12.2007 r.

Kim jesteśmy

Aktualności

Informacja z dn. 6.12.2007 r.

Jakie ciepło wybrać?

Cergia SA. Przytulne ciepło dla Torunia

Podstawę zadowolenia odbiorcy ciepła ze świadczonych usług stanowi ich jakość i cena, dlatego wielu z nas zastanawia się jakie źródło ogrzewania wybrać, bądź czy to, które posiada jest najlepsze.

Najczęściej wykorzystywane źródła ciepła to: ciepło sieciowe, gazowe, olejowe lub węgiel. Każde z nich generuje inne koszty, do których zaliczmy koszty faktycznego zużycia paliwa oraz dodatkowe koszty niezbędnych konserwacji i remontów. Dlatego decyzja o wyborze sposobu ogrzewania wymaga porównania różnych rozwiązań. Każde ze sposobów ma swoje wady i zalety.

Przy wyborze systemu ogrzewania należy wziąć pod uwagę nie tylko ceny jednostkowe ciepła uwzględniające wszystkie koszty ogrzewania, ale także i inne czynniki - jak pewność dostaw bez względu na porę roku i warunki pogodowe, bezobsługowość, bezpieczeństwo, magazynowanie paliw, obsługę posprzedażową, dyspozycyjność i wygodę.

Ogrzewanie z miejskiej sieci ciepłowniczej jest na dzień dzisiejszy najbezpieczniejszym i najpewniejszym sposobem zaspakajania potrzeb cieplnych. Toruńska Energetyka Cergia SA zapewnia całoroczną dostawę ciepła za pośrednictwem msc - bezpiecznego czynnika grzewczego, umożliwiającego swobodne korzystanie z ciepła niezależnie od pory roku.

Cergia zapewnia ciągłość dostaw ciepła, całodobowy serwis oraz obsługę urządzeń dostarczających ciepło. Dzięki temu odbiorca ciepła sieciowego w czasie swojej nieobecności nie martwi się o zakłócenia, które mogłyby wystąpić w dostawie ciepła, spowodować szkody w jego instalacji oraz budynku.

Ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej jest również konkurencyjne cenowo. Przy obecnych relacjach cen paliw oraz przy planowanych nakładach inwestycyjnych (zakup kotła, instalacji grzewczych) najkorzystniejszym sposobem ogrzewania dla przykładowego budynku wielorodzinnego jest właśnie podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Poniżej przedstawiono porównanie jednostkowe cen ciepła dla przykładowego budynku wielorodzinnego w oparciu o ceny ciepła sieciowego, gazu i oleju opałowego. Słupki z lewej strony pokazują cenę GJ uwzględniającą wszystkie koszty budowy i eksploatacji źródła.

W porównaniu nie uwzględniono kosztów węgla ze względu na aspekty związane z ochroną środowiska przy jego zastosowaniu i niski komfort eksploatacji.


Porównanie jednostkowych cen ciepła

Nowa taryfa dla odbiorców ciepła sieciowego, obowiązująca od 1 grudnia 2007r., w pełni uwzględnia potrzeby klientów, które wynikają z prowadzonych przez Cergię analiz i badań wśród odbiorców ciepła sieciowego. W nowej taryfie zmieniona została struktura opłat czyli udział opłaty stałej (za moc) i zmienną (za dostarczone ciepło). Obniżony został udział opłaty stałej w kosztach ciepła co pozwoli odbiorcy mieć większy wpływ na koszty i zużycie ciepła. Zachowany został dotychczasowy podział grup taryfowych, uzależnionych od własności majątku, który stanowi granice dostawy ciepła.

Pomimo znacznego wzrostu cen węgla energetycznego i innych składników wytwarzania i przesyłu ceny ciepła sieciowego wykazują dużą stabilność. Ich tegoroczny średni wzrost jest na poziomie 1,33%, a więc poniżej poziomu inflacji. Z kolei ceny innych nośników ciepła (gazu, oleju, energii elektrycznej) w ostatnim okresie wykazują dość znaczne wahania, niestety z tendencją wzrostową.

Na wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące sposobów ogrzewania i kosztów z nimi związanych odpowiedzą Państwu specjaliści z Biura Obsługi Klienta Toruńskiej Energetyki Cergia SA,
ul. M. Skłodowskiej-Curie 41, tel. 056 65 94 340, e-mail: bok@cergia.pl

Toruńska Energetyka Cergia SA