Strona główna » Kim jesteśmy » Biuro prasowe » Aktualności » Informacja z dn. 14.08.2008 r.

Kim jesteśmy

Aktualności

Informacja z dn. 14.08.2008 r.

Nowa taryfa dla ciepła

W dniu 28.07.2008 r. Prezes URE decyzją Nr OPO-4210-33(5)/2008/1333/VII/ED zatwierdził, na wniosek Toruńskiej Energetyki Cergia SA, nową taryfę dla ciepła. Głównym powodem zmiany taryfy jest sytuacja na rynku paliw - rosnące w bardzo dużym tempie ceny węgla i energii elektrycznej. Wprowadzenie zatwierdzonej taryfy i rozliczenie z Państwem na podstawie nowych stawek i cen nastąpi z dniem 1.09.2008r. Nowa taryfa będzie obowiązywała przez okres jednego roku.

Zgodnie z prowadzoną od kilku lat polityką cenową, Cergia dba o to aby taryfa i wzrost średnioważonej ceny ciepła nie przekraczały poziomu inflacji w danym roku. Zagwarantowanie stabilnego poziomu cen ciepła dostarczanego Państwu należy do naszych najistotniejszych zadań. W nowej taryfie średni wzrost cen dla msc wynosi 3,98%, dla wszystkich grup taryfowych 4,02% przy poziomie inflacji w czerwcu 2008 roku - 4,6%.

Projektując nową taryfę uwzględniliśmy również Państwa opinię na temat zbyt wysokich opłat stałych, dlatego po raz kolejny zmieniamy proporcję opłaty stałej i zmiennej z 26% do 74% na 23% do 77%. Zmiana struktury opłat zwiększy Państwa wpływ na koszty i umożliwi bardziej racjonalną gospodarkę zużyciem ciepła.

Aby taryfa była dla Państwa bardziej czytelna, oprócz dotychczasowych symboli wprowadziliśmy nazwy poszczególnych grup taryfowych, które przedstawiamy szczegółowo w tabeli poniżej.

Ponadto pragniemy poinformować, że zgodnie z prawem energetycznym, możecie Państwo wnioskować o stosowanie opłaty jednoczłonowej. Oferta ta skierowana jest przede wszystkim do developerów i firm budowlanych, których działalność wymaga dogrzewania budynków (osuszania). Z oferty tej mogą również korzystać inni odbiorcy ciepła, dla których będzie indywidualnie wyliczana wartość GJ uwzględniająca moc cieplną zamówioną oraz planowaną wielkość sprzedaży.

W tabeli poniżej przedstawiamy ceny i stawki opłat za ciepło obowiązujące od dnia 1 września 2008 r. w rozliczeniach z Państwem.


grupa taryfowa nazwa taryfy cena za zamówioną moc cieplną [zł/MW/m-c] cena ciepła [zł/GJ] cena nośnika ciepła [zł/m3] stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe [zł/MW/m-c] stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe [zł/GJ] średnioroczna zmiana cen i stawek w poszczególnych grupach taryfowych od 1.09.2008 r.
EC/S1 Ciepło Standard 3 444,65* 22,70* 10,58 1 423,09 9,22 2,99%
EC/S1/WI Ciepło Komfort 3 444,65* 22,70* 10,58 1 763,47 12,91 3,16%
EC/S1/WG Ciepło Komfort G 3 444,65* 22,70* 10,58 1 932,20 11,96 6,21%
EC/S1/WG/NP Ciepło Komfort Plus 3 444,65* 22,70* 10,58 2 468,77 12,54 6,13%
ECW Ciepło 3 447,12 22,70 10,58 - - 7,04%
ECW/S2 Ciepło Minimum 3 447,12 22,70 10,58 645,42 3,63 1,74%
ECW/S2/WI Ciepło Minimum Plus 3 447,12 22,70 10,58 1 843,42 3,99 3,90%
KGI** Ciepło Lokalne GI 483,49 57,37 6,60 841,48 4,03 -6,48%
KGS*** Ciepło Lokalne GS 485,29 57,70 6,60 785,05 3,96 -6,78%
KGP Ciepło Lokalne PARA 7 172,73 57,87 - - - 9,89%
KG Ciepło Lokalne KG 6 207,11 46,86 - - - 11,48%
KO Ciepło Lokalne KO 7 167,51 71,55 - - - 12,53%
Średni wzrost cen 4,02%

* Średnioważona cena zakupu ciepła na potrzeby msc ze źródła Cergia SA i Biogaz Inwestor Sp. z o.o. wyliczona wg pkt 2.1. taryfy.

** Poprzedni symbol grupy taryfowej - OI/S/WI

*** Poprzedni symbol grupy taryfowej - OS/S/WI

Do powyższych stawek należy doliczyć podatek VAT w wysokości 22%.

Na wszelkie pytania i wątpliwości odpowiedzą oraz udzielą wyjaśnień specjaliści z Biura Obsługi Klienta Toruńskiej Energetyki Cergia SA, ul. Curie - Skłodowskiej 41, tel. 056 65 94 340, e-mail: bok@cergia.pl