Strona główna » Kim jesteśmy » Biuro prasowe » Aktualności » Informacja z dn. 16.12.2008 r.

Kim jesteśmy

Aktualności

Informacja z dn. 16.12.2008 r.

Seminarium Rynek ciepła w Toruniu 2008

Tradycją stało się już, że każdego roku Cergia zaprasza przedstawicieli władz miasta, największych klientów - odbiorców ciepła sieciowego, developerów i interesariuszy na Seminarium "Rynek ciepła w Toruniu".W tym roku seminarium odbyło się w ostatnich dniach listopada w osadzie Karbówko. Łącznie wzięły w nim udział 62 osoby, w tym przedstawiciele Cergii.
Podczas spotkania rozmawiano miedzy innymi o toruńskim rynku ciepła, działalności Cergii, kierunkach jej rozwoju, działaniach skierowanych do klientów, konkurencyjności ciepła sieciowego, cenach za ciepło.Prelegentami spotkania byli klienci i przedstawiciele organizacji branżowych. Prezes SM Kopernik opowiedział o wdrażaniu programu "Ciepła woda użytkowa" na terenie Spółdzielni, natomiast Prezes SM Rubinkowo mówił o modernizacjach sieci ciepłowniczej na tym osiedlu. Ponadto wygłoszone zostały inne bardzo interesujące referaty w różnych obszarach tematycznych - o walorach ciepła systemowego dla dużych aglomeracji miejskich mówił Bogusław Regulski, Wiceprezes IGCP, natomiast o polityce Gminy Miasta Toruń w zakresie ograniczania emisji mówił Szczepan Burak z Wydziału Ochrony Środowiska i Zieleni Urzędu Miasta. Przedstawiciel toruńskiej firmy Calor opowiedział o nowoczesnych rozwiązaniach technicznych w wewnętrznych instalacjach cieplnych w budynkach.

Seminarium było doskonałą okazją do omówienia ważnych tematów z punktu widzenia dostawcy i odbiorcy ciepła, dyskusji oraz bezpośredniego kontaktu opiekunów klienta ze swoimi największymi klientami.