Strona główna » Kim jesteśmy » Biuro prasowe » Aktualności » Informacja z dn. 30.06.2009 r.

Kim jesteśmy

Aktualności

Informacja z dn. 25.08.2009 r.

Jak przygotować się do rozpoczęcia dostaw ciepła?

Okres wakacyjny to najlepszy czas aby rozpocząć przygotowania do uruchomienia ogrzewania. Należy jednak pamiętać że jakość rozpoczęcia dostaw ciepła nie zależy tylko od Cergii! Aby cały proces uruchamiania ogrzewania przebiegał sprawnie i bez komplikacji potrzebne jest również zaangażowanie właścicieli/administratorów budynku.

Aby zapewnić Państwu prawidłową dostawę ciepła jesienią i zimą służby techniczne Cergii cały okres letni pracowicie wykorzystują na remonty i konserwację sieci ciepłowniczej. Dokonywane są przeglądy urządzeń miejskiej sieci ciepłowniczej, przeprowadzone są prace konserwacyjne i remontowe najważniejszych urządzeń biorących udział w produkcji i przesyle ciepła. Odpowiednie przygotowanie do uruchomienia dostaw ciepła to również

obowiązek odbiorcy, jako właściciela instalacji wewnętrznej!

  • Aby grzejniki w budynkach pracowały właściwie, należy zadbać o odpowiednią jakość i ilość wody w instalacji. Należy pamiętać, że przygotowanie instalacji odbiorczej do uruchomienia ogrzewania jest obowiązkiem właściciela/administratora budynku. Przed zbliżającym się okresem jesienno-zimowym administratorzy budynków wielorodzinnych muszą poinformować mieszkańców o konieczności maksymalnego odkręcenia zaworów przygrzejnikowych, a właściciele domków jednorodzinnych wykonać te czynności w swoich domach! Jest to niezbędne do prawidłowego uzupełnienia i odpowietrzenia instalacji grzewczej!.
  • Właściciele i administratorzy budynków powinni pamiętać o konieczności powiadomienia służb eksploatacyjnych Cergii SA (tel. 993) w przypadku gdy na instalacji grzewczej były prowadzone jakieś remonty i w związku z tym została spuszczona z niej woda. W ustalonym dniu pracownicy Cergii przyjadą i uzupełnią niedobór wody. Obecność właściciela podczas tej czynności jest wskazana, ponieważ może on wówczas kontrolować drobne przecieki na instalacji. Wspólne działania poprawiają bezpieczeństwo i zapewniają prawidłowe napełnienie całej instalacji. Nawet jeżeli nie prowadzono remontów, warto sprawdzić poziom wody w instalacji aby uniknąć niedogrzania najwyższych kondygnacji w budynku.
  • Kiedy na instalacji zostaną zakończone wszelkie konserwacje, remonty i woda zostanie uzupełniona właściciel/administrator budynku powinien do 31 sierpnia pisemnie (np. faksem) zgłosić do Cergii gotowość do włączenia ogrzewania. Takie pisemne oświadczenie stanowi warunek rozpoczęcia prac związanych z uruchomieniem centralnego ogrzewania dla obiektu.
  • Informację o uruchomieniu ogrzewania również należy zgłosić pisemnie (np. faksem) z określeniem daty lub harmonogramu włączenia.

Jednocześnie zachęcamy Państwa do skorzystania z "ciepła przez cały rok". Uruchomienie "ciepła przez cały rok" nie jest jednoznaczne z rozpoczęciem dostaw ciepła. Odpowiednie ustawienie automatyki pozwala na dostosowanie pracy węzła do zmieniających się warunków pogodowych, zapewniając stałe utrzymanie komfortu cieplnego. Pobór ciepła dla c.o. trwa tylko w najchłodniejsze okresy doby, kiedy temperatura zewnętrzna spadnie poniżej ustalonego poziomu, zapewnienie komfortu cieplnego odbywa się więc przy minimalnych kosztach. Pozwala to również na uniknięcie dodatkowych opłat związanych z kilkakrotnym włączaniem i wyłączaniem c.o. w budynku (tylko pierwsze włączenie i wyłączenie ogrzewania każdego roku jest bezpłatne).