Strona główna » Kim jesteśmy » Biuro prasowe » Aktualności » Informacja z dn. 7.10.2009 r.

Kim jesteśmy

Aktualności

Informacja z dn. 7.10.2009 r.

Cergia ma akredytowane laboratorium!

Laboratorium Cergii otrzymała w dniu 17 czerwca 2009 r. Certyfikat Akredytacji nr AB 1048 w zakresie badań węgla. Certyfikat akredytacji jest potwierdzeniem wysokiej jakości prowadzonych w Cergii badań laboratoryjnych.


Kliknij by zobaczyć powiększenie

Certyfikat
Polskiego Centrum
Akredytacji

W celu zapewnienia najwyższej jakości wykonywanych badań oraz spełnienia wymagań prawnych w zakresie handlu emisjami Wydział Zarządzania Środowiskiem Cergii SA w 2007 roku rozpoczął prace nad wdrożeniem Systemu Zarządzania w Laboratorium wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 "Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących".

W grudniu 2008 r. auditorzy Polskiego Centrum Akredytacji dokonali pozytywnej oceny systemu zarządzania i kompetencji technicznych na zgodność z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Potwierdzeniem skutecznego wdrożenia Systemu Zarządzania w Laboratorium było przyznanie w dniu 17 czerwca 2009 r. Certyfikatu Akredytacji nr AB 1048 w zakresie badań węgla.

Cergia świadczy usługi laboratoryjne również dla jednostek zewnętrznych.

Zakres akredytacji Laboratorium Cergii jest dostępny na stronie: http://www.pca.gov.pl/zakresy/AB/AB%201048.pdf