Strona główna » Kim jesteśmy » Biuro prasowe » Aktualności » Informacja z dn. 16.06.2010 r.

Kim jesteśmy

Aktualności

Informacja z dn. 16.06.2010 r.

Nowa taryfa dla ciepła

W dniu 7 czerwca 2010 roku Prezes Urzedu Regulacji Energetyki zatwierdził nową taryfę dla ciepła Toruńskiej Energetyki Cergia SA. Taryfa ta wprowadzona zostanie do stosowania z dniem 1 lipca 2010 roku.

Zmiana taryfy spowodowana jest rosnącymi w dużym tempie kosztami paliw. Na tegoroczną zmianę cen ciepła wpływa zarówno zeszłoroczna trudna sytuacja na rynku paliw (2008/2009 40% wzrost cen węgla, 30% wzrost cen energii elektrycznej i 11% wzrost cen wody) jak i tegoroczne rosnące koszty eksploatacyjne (od stycznia 2010 roku ceny węgla wzrosły o 15%, wody o 11%, energii elektrycznej o 5%).

Dzięki prowadzonej w Cergii polityce oszczędności, udało się ograniczyć nieuniknione zmiany cen do koniecznego minimum. W nowej taryfie dla ciepła średni wzrost cen dla odbiorców ciepła i ciepłej wody użytkowej wynosi 5,54% dla wszystkich grup taryfowych i 5,43% dla odbiorców zasilanych z msc.

W nowej taryfie utrzymaliśmy wskaźnik opłaty stałej do zmiennej na optymalnym poziomie 20/80 procent. Pozwala to naszym klientom mieć bezpośredni wpływ na ponoszone koszty i oszczędnie gospodarować zużyciem ciepła.

Pełen tekst nowej taryfy został opublikowany dnia 11.06.2010 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 102 poz. 1325.

/Do pobrania: pełen tekst Taryfy dla ciepła w formacie pdf/

Szczegółowy opis faktury i wyjaśnienie zasad naliczania kosztów za ciepło znaleźć można na stronie ABC Rachunku.

Tabela przedstawia ceny i stawki opłat za ciepło obowiązujące od dnia 1 lipca 2010 r.


grupa taryfowa nazwa taryfy cena za zamówioną moc cieplną zł/MW/m-c cena ciepła
zł/GJ
cena nośnika ciepła zł/m3 stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe zł/MW/m-c stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe zł/MW/m-c

przewidywany skutek finansowy
%*

EC/S1 Ciepło Standard 4 210,32** 25,38** 12,77 940,40 11,07 4,88
EC/S1/WI Ciepło Komfort 4 210,32** 25,38** 12,77 1 335,47 15,76 5,75
EC/S1/WG Ciepło Komfort G 4 210,32** 25,38** 12,77 1 258,42 14,30 4,84
EC/S1/WG/NP Ciepło Komfort Plus 4 210,32** 25,38** 12,77 1 563,40 16,66 5,38
ECW Ciepło 4 165,52 25,40 12,77 - - 1,24
ECW/S2 Ciepło Minimum 4 165,52 25,40 12,77 461,03 4,53 5,68
ECW/S2/WI Ciepło Minimum Plus 4 165,52 25,40 12,77 1 426,17 4,77 2,57
KGI Ciepło Lokalne GI 685,16 64,48 6,74 907,70 4,79 3,27
KGS Ciepło Lokalne GS 657,61 65,14 6,94 857,46 4,46 3,50
KG Ciepło Lokalne KG 7 989,19 50,80 - - - 5,06
KO Ciepło Lokalne KO 7 611,76 89,40 - - - 21,14
średni wzrost cen:
5,45

* Przewidywany skutek finansowy dla odbiorcy liczony przy założeniu zużycia tych samych ilości ciepła, co w roku 2009, w okresie obowiązywania nowej taryfy.

** Średnioważona cena zakupu ciepła na potrzeby msc ze źródła Cergia SA i Biogaz Inwestor Sp. z o.o. wyliczona wg pkt 2.1. taryfy.


Do powyższych stawek należy doliczyć podatek VAT w wysokości 22%.