Strona główna » Kim jesteśmy » Biuro prasowe » Archiwum informacji » Informacja z dn. 15.12.2010 r.

Kim jesteśmy

Aktualności

Informacja z dn. 15.12.2010 r.

Seminarium "Rynek ciepła w Toruniu 2010"

Toruńska Energetyka Cegia SA już po raz szósty zorganizowała spotkanie z przedstawicielami władz Miasta, największymi klientami, developerami oraz przedstawicieli branży ciepłowniczej. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Urzędu Regulacji Energetyki i Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie.

Seminarium "Rynek ciepła w Toruniu" odbyło się 25-26 listopada 2010 w Ciechocinku. Wzięło w nim udział 54 osoby, w tym przedstawiciele Cergii.

Irena Gruszka - Dyrektor Zachodniego Oddziału Terenowego URE w Poznaniu zaprezentowała temat: proces taryfowania ciepła w polskim ustawodawstwie. Jacek Szymczak - Prezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie przedstawił argumenty świadczące o konkurencyjności systemów scentralizowanych wraz z określeniem szans i zagrożeń w przyszłości w świetle zmian, jakie wymuszają europejskie regulacje prawne.

Kliknij by zobaczyć powiększenie

Irena Gruszka,
Dyrektor
Zachodniego
Oddziału URE
w Poznaniu

Kliknij by zobaczyć powiększenie

Jacek Szymczak,
Prezes
Izby Gospodarczej
Ciepłownictwo Polskie

Marcin Kowallek - Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej UM Torunia omówił aktualizację "Założeń do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną, gaz Gminy Miasta Toruń".

Dariusz Kopiszka, Sebastian Brzoza z Danfoss Sp. z o.o. omówili zagadnienia z zakresu dostosowania instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej do zmniejszającego się zapotrzebowania na ciepło i współpracę nowoczesnych węzłów kompaktowych Danfoss LPM z instalacjami odbiorczymi.

Przedstawiciele Cergii przedstawili zagadnienia z zakresu polityki cenowej w Cergii, kierunki rozwoju Spółki, sytuacje na rynku ciepła oraz działania na rzecz klienta.

Spotkanie pozwoliło na wymianę informacji i rozmów na temat aktualnej sytuacji i przyszłości lokalnego rynku ciepła.

Seminarium było doskonałą okazją do omówienia istotnych tematów z punktu widzenia odbiorcy - Klientów i dostawcy ciepła - Cergii, dyskusji oraz bezpośredniego kontaktu opiekunów ze swoimi największymi klientami. Ta forma dialogu mamy nadzieję, ze przyczyni się do dalszego doskonalenia naszej partnerskiej współpracy.


Julita Karpińska