Strona główna » Kim jesteśmy » Biuro prasowe » Aktualności » Informacja z dn. 3.01.2011 r.

Kim jesteśmy

Aktualności

Informacja z dn. 3.01.2011 r.

Zmiana stawki VAT w taryfie dla ciepła

W związku z zmianą od 1 stycznia 2011 roku podstawowej stawki podatku od towarów i usług VAT informujemy, że w dniu 21 grudnia 2010 roku Prezes URE decyzją nr OPO-4210-100(5)/2010/1333/IX/MJ zatwierdził zmianę taryfy dla ciepła.

 

Zatwierdzona zmiana dotyczy wyłącznie treści w taryfie odnoszących się do podatku VAT. Ceny i stawki opłat netto w taryfie dla ciepła nie ulegają zmianie.

Taryfa w zmienionej treści obowiązuje od dnia 7 stycznia 2011 roku.

 

Informacja z zmianie treści taryfy została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 210 z dnia 24.12.2010 r.