Strona główna » Kim jesteśmy » Biuro prasowe » Aktualności » Informacja z dn. 15.06.2011 r.

Kim jesteśmy

Aktualności

Informacja z dn. 15.06.2011 r.

Nowa taryfa dla ciepła

W dniu 2 czerwca 2011 roku decyzja nr OPO-4210-11(10)/2011/1333/X/JP Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził nową taryfę dla ciepła Toruńskiej Energetyki Cergia SA. Taryfa ta wprowadzona zostanie do stosowania z dniem 1 lipca 2011 roku.

Zmiana taryfy spowodowana jest wzrostem kosztów ponoszonych przez Cergię, na które w znacznej mierze wpływają ceny wody, energii elektrycznej a w szczególności miału węglowego. W nowej taryfie średni wzrost cen dla odbiorców ciepła i ciepłej wody użytkowej wynosi 4,14% dla wszystkich grup taryfowych, natomiast dla odbiorców zasilanych z msc 4,18%. Dla przeciętnego 50-cio metrowego mieszkania w czteropiętrowym bloku opłaty za ciepło wzrosną średnio o około 4 zł na miesiąc.

Dzięki konsekwentnemu ograniczaniu ponoszonych kosztów od lat udaje nam się zachować ceny ciepła sieciowego na konkurencyjnym poziomie i ograniczać zmiany cen do poziomu oscylującego w granicach inflacji.

Należy pamiętać, że na ponoszone koszty za ogrzewanie wpływa nie tylko cena ciepła ale także ilość jego zużycia. Ostatnie lata pokazały, że wyjątkowo długie i mroźne zimy zwiększają zużycie ciepła nawet o 20% znacząco wpływając na ponoszone koszty ogrzewania. Warto więc zmienić dotychczasowe nawyki i przestrzegać prostych zasad dotyczących oszczędnego użytkowania ogrzewania. Dlatego w nowej taryfie dla ciepła uwzględniliśmy opinie naszych klientów na temat relacji pomiędzy opłatą stałą (za moc), a zmienną (za dostarczone ciepło). W nowej taryfie utrzymaliśmy wskaźnik opłaty stałej do zmiennej na poziomie 20/80 procent co pozwala naszym klientom mieć bezpośredni wpływ na ponoszone koszty i oszczędnie gospodarować zużyciem ciepła.

Pełen tekst nowej taryfy został opublikowany dnia 10.06.2011r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego, nr 135 poz. 1164.

Do pobrania pełen tekst taryfy w formacie pdf : Taryfa dla ciepła

Tabela przedstawia ceny i stawki opłat za ciepło obowiązujące od dnia 1 lipca 2011 r.


grupa taryfowa nazwa taryfy cena za zamówioną moc
cieplną zł/MW/m-c
cena ciepła
zł/GJ
cena nośnika ciepła zł/m3 stawka opłaty stałej
za usługi przesyłowe zł/MW/m-c
stawka opłaty zmiennej
za usługi przesyłowe zł/MW/m-c
przewidywany skutek
finansowy
%*
EC/S1 Ciepło Standard 4 663,62** 25,38** 13,74 803,75 12,48 4,35
EC/S1/WI Ciepło Komfort 4 663,62** 25,38** 13,74 1 097,12 17,48 4,12
EC/S1/WG Ciepło Komfort G 4 663,62** 25,38** 13,74 1 066,44 15,93 4,24
EC/S1/WG/NP Ciepło Komfort Plus 4 663,62** 25,38** 13,74 1 269,50 18,35 4,22
ECW Ciepło 4 619,73 25,40 13,74 - - 0,72
ECW/S2 Ciepło Minimum 4 619,73 25,40 13,74 559,63 4,62 3,58
ECW/S2/WI Ciepło Minimum Plus 4 619,73 25,40 13,74 1 538,79 4,99 2,30
KGI Ciepło Lokalne GI 976,73 60,60 6,98 1 018,11 5,19 -3,58
KGS Ciepło Lokalne GS 706,62 66,85 6,92 824,66 4,51 2,46
KG Ciepło Lokalne KG 8 071,15 51,61 - - - 1,46
KO Ciepło Lokalne KO 7 630,45 98,40 - - - 8,33
średni wzrost cen:
4,14

* Średnioważona cena zakupu ciepła na potrzeby msc ze źródła Cergia SA i Biogaz Inwestor Sp. z o.o. wyliczona wg pkt 2.1. taryfy.

** Przewidywany skutek finansowy dla odbiorcy liczony przy założeniu zużycia tych samych ilości ciepła, co w roku 2010, w okresie obowiązywania nowej taryfy.


Do przedstawionych cen i stawek opłat netto zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z odrębnymi przepisami.