Strona główna » Kim jesteśmy » Biuro prasowe » Aktualności » Informacja z dn. 4.10.2011 r.

Kim jesteśmy

Aktualności

Informacja z dn. 4.10.2011 r.

Nowoczesne sieci cieplne - 28 milionów złotych na modernizację sieci w Toruniu

Kliknij by zobaczyć powiększenie

W dniu 30 września Toruńska Energetyka Cergia SA podpisała umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie kwotą 9,6 mln złotych wymiany najstarszych sieci ciepłowniczych i budowę 20 kilometrów nowych ciepłociągów w technologii rur preizolowanych. Zadanie realizowane będzie w ramach projektu "Modernizacja kanałowych sieci ciepłowniczych i central cieplnych w Toruniu". Projekt obejmuje okres od 2010 r. do 2014 r.

Wymianie podlegać będą najstarsze sieci wybudowane w technologii kanałowej na Bydgoskim Przedmieściu oraz w granicach ulic Grudziądzka, Batorego i Kościuszki. Wymienione zostaną również kanałowe sieci na osiedlu Rubinkowo II - w obszarze ul. Łyskowskiego, Dziewulskiego i Szosy Lubickiej oraz sieć kanałowa zasilająca Starówkę od strony północnej. Ponadto na Rubinkowie II zmodernizowane będą 3 grupowe węzły cieplne (centrale cieplne), w ich miejsce zostaną zbudowane 44 nowoczesne węzły indywidualne.

Dla klientów oznacza to jeszcze większą niezawodność i bezpieczeństwo dostaw ciepła oraz wzrost efektywności sieci poprzez ograniczenie strat na przesyle ciepła.

Planowane nakłady na realizację całego projektu to około 28 mln złotych netto.


Od lewej:
Anna Pekar - Dyrektor Departamentu Ochrony Klimatu,
Agnieszka Lasota - Koordynator Projektu z NFOŚiGW,
Ryszard Ochwat - Pełnomocnik Zarządu NFOŚiGW ds. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
Stanisław Heczko - Dyrektor Techniczny Cergii SA,
Dorota Kowalska Papke -Członek Zarządu, Dyrektor Zarządzający Cergii SA,
Wojciech Nowak - Pełnomocnik ds. środków publicznych Cergii SA

Informacji udziela:
Dorota Kowalska-Papke - Dyrektor Zarządzający Cergii SA, Rzecznik Prasowy tel. 56 65 94 201, 695 08 53 40,