Strona główna » Kim jesteśmy » Biuro prasowe » Aktualności » Informacja z dn. 26.03.2012 r.

Kim jesteśmy

Aktualności

Informacja z dn. 2.07.2012 r.

Nowa taryfa dla ciepła

PGE Toruń S.A. z dniem 1 lipca br. zmieniła taryfę dla ciepła. Nowe stawki cen ciepła, które obowiązują od 1 lipca br. do 30 czerwca 2013 r., wynikają ze wzrostu cen węgla o ok. 30%, cen wody o 8%. Na ceny ciepła wpływają w głównej mierze właśnie ceny węgla, wody, energii elektrycznej.

Dzięki konsekwentnemu ograniczaniu ponoszonych kosztów i prowadzonym w EDF Torun S.A. działaniom oszczędnościowym, średni wzrost cen (dla odbiorców ciepła i ciepłej wody użytkowej) w nowo- zatwierdzonej taryfie wynoszą:

  • 8,10% dla wszystkich grup taryfowych (czyli dla klientów zasilanych z miejskiej sieci ciepłowniczej, kotłowi lokalnych i bezpośrednio ze źródła).
  • 8,14% dla odbiorców zasilanych z miejskiej sieci ciepłowniczej.

Taryfa dla ciepła została zatwierdzona w dniu 8.06 przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr OPO-4210-13(10)/2012/1333/XI/JP i opublikowana został w dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 12.06.2012 r.

Pełen tekst taryfy - kliknij tu