Strona główna » Kim jesteśmy » Biuro prasowe » Aktualności » Informacja z dn. 26.03.2012 r.

Kim jesteśmy

Aktualności

Informacja z dn. 5.07.2012 r.

Seminarium w Cergii "Nowoczesne technologie w ciepłownictwie"

Cergia już po raz kolejny była współorganizatorem, wspólnie z Regionalną Agencją Poszanowania Energii w Toruniu, seminarium propagującego przyjazną środowisku i efektywną gospodarkę energetyczną w regionie toruńskim.

Seminarium Nowoczesne technologie w ciepłownictwie odbyło się w dniu 27 lipca br. i połączone było z wizytą uczestników w części produkcyjnej Cergii. Jednym z celów seminarium była przybliżenie klientom i odbiorcom ciepła sieciowego dokonań Cergii w zakresie wykorzystania nowoczesnych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych, zapewniających zwiększanie atrakcyjności ciepła sieciowego przy zachowaniu przestrzegania zasad społecznej odpowiedzialności przy jego wytwarzaniu i dystrybucji.

Seminarium otworzył Janusz Niedźwiedzki - Prezes RAPE. Prelegentami byli m.in. Ryszard Borkowski - sekretarz Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Izolacji Przemysłowych, omawiając rolę i znaczenie izolacji termicznej, Piotr Partyka - dyrektor projektu VECTOR Sp. z o.o., który przedstawił nowy, będący w końcowej fazie realizacji, system telemetrii sieci ciepłowniczej Torunia. Ponadto ze strony klientów - Marek Zółtowski, Prezes toruńskiej SM "Kopernik" przedstawił stan i efekty termoizolacji budynków mieszkalnych spółdzielni a Piotr Łukaszewski z firmy Motormonitor s.j. wykorzystanie techniki termowizyjnej w ogrzewnictwie. Dyrektorzy firm LOGSTOR Polska Sp. z o.o. i KAEFER SA, PP.: Stanisław Juda i Mariusz Chojnacki, zaprezentowali nowoczesne, zastosowane również w Cergii, technologie izolacji termicznej .Optymalizację pracy sieci i źródła ciepła w Toruniu wg kryterium "minimum kosztów", przybliżył uczestnikom dr Wojciech Misiewicz z firmy ENERGOM" S.C. w Świdnicy, od wielu lat współpracujący z Cergią w zakresie wdrażania nowoczesnych, efektywnych rozwiązań technicznych.
Cergia SA (Dorota Kowalska-Papke, Janusz Budzyński - członkowie Zarządu) zaprezentowała się jako dostawca nowoczesnego ciepła sieciowego, co potwierdziły wystąpienia prelegentów.

W Seminarium uczestniczyło blisko 40 osób, a wśród nich przedstawiciele Gminy Miasta Toruń, WFOŚiGW, kluczowi klienci oraz członkowie RAPE w Toruniu i lokalni przedsiębiorcy. Seminarium zebrało wiele pochlebnych opinii od uczestników, na podkreślenie zasługuje wysoki poziom zaprezentowanych wystąpień i dyskusji. Seminarium prowadził Krzysztof Szyc - członek Zarządu RAPE i Pełnomocnik ds. rozwoju i marketingu Cergii.