Strona główna » Kim jesteśmy » Biuro prasowe » Aktualności » Informacja z dn. 26.03.2012 r.

Kim jesteśmy

Aktualności

Informacja z dn. 7.08.2012 r.

NOWA USŁUGA - POLECENIE ZAPŁATY

POLECENIE ZAPŁATY to wygodny i bezpieczny sposób płacenia zobowiązań wobec naszej firmy. EDF Torun S.A. przesyła faktury na wskazany przez Państwa adres oraz zlecenie obciążenia Państwa rachunku do banku zgodnie z terminem płatności i kwotą wynikającą z faktury.

Na fakturze umieszczona zostanie nowa forma płatności "POLECENIE ZAPŁATY", oznaczać to będzie, że za tą fakturę nie muszą Państwo dokonywać płatności, zrobimy to za Was, poprzez obciążenie wskazanego rachunku .

1. Korzyści dla Państwa uruchomienia usługi

- oszczędność czasu i pieniędzy

 • PGE Toruń S.A. zleca transakcję obciążenia Państwa rachunku w dniu płatności, jeśli na wskazanym nam rachunku zapewnione są środki nie ma obaw, że zostaną naliczone odsetki od nieterminowej płatności,
 • polecenie zapłaty jest zdecydowanie tańsze niż pozostałe formy płatności. Większość banków nie pobiera żadnych opłat z tego tytułu od swoich klientów, w pozostałych bankach prowizja jest niższa niż przelew bankowy czy przekaz pocztowy,
 • nie muszą Państwo pamiętać o zapłacie za swoje zobowiązanie, transakcja odbywa się w sposób automatyczny bez konieczności wizyty w placówce realizującej przelew.

- bezpieczeństwo

 • polecenie zapłaty jest usługą gwarantowaną odpowiednimi regulacjami prawnymi,
 • posiadają Państwo stała kontrolę nad transakcjami dokonywanymi poprzez polecenie zapłaty. Na wyciągu bankowym powinna widnieć kwota pobrana przez PGE Toruń S.A. zgodna z kwotą wskazaną na fakturze,
 • w przypadku wątpliwości można odwołać transakcję lub zrezygnować z tej formy zapłaty.

2. Uruchomienie usługi

Po upewnieniu się, że Państwa bank zawarł porozumienie międzybankowe w sprawie stosowania usługi Polecenie Zapłaty należy wypełnić druki zgody na obciążenie rachunku poprzez podanie:

 • imienia i nazwiska lub nazwy firmy oraz dokładnego adresu,
 • nazwy banku oraz nr rachunku bankowego, na którym będą dokonywane rozliczenia,
 • statusu odbiorcy (odbiorcy indywidualni lub pozostałe podmioty prowadzące działalność gospodarczą),
 • 10-cio cyfrowego identyfikatora płatności w formacie: 0000xxxxxx, gdzie sześć ostatnich cyfr jest indywidualnym numerem odbiorcy w systemie PGE Toruń S.A. Cyfry te stanowią sześć ostatnich cyfr numeru rachunku bankowego, który wskazany jest w comiesięcznych fakturach za ciepło. W poniżej zamieszonym przykładzie indywidualny numer odbiorcy to: 521682

 

BANK: ING Bank Śląski S.A.

Nr rach.: 67105000996186000000521682

 

W przypadku problemów z identyfikacją indywidualnego numeru odbiorcy prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta tel: (56) 65 94 340 do 349 lub mail:bok@cergia.pl

Wypełnione i podpisane formularze zgody należy:

 • egzemplarz dla wierzyciela przekazać listownie lub osobiście do naszego Biura Obsługi Klienta przy ul. Ceramicznej 6 w Toruniu,
 • egzemplarz dla banku dłużnika przekazać do banku obsługującego Państwa rachunek.

 

Formularz - zgoda na obciążenie rachunku (pdf)

Formularz - cofnięcie zgody na obciążenie rachunku (pdf)

 

Więcej szczegółów o usłudze Polecenia Zapłaty można znaleźć na ogólnodostępnej stronie internetowej: www.poleceniezaplaty.org.pl