Strona główna » Kim jesteśmy » Biuro prasowe » Aktualności » Informacja z dn. 26.03.2012 r.

Kim jesteśmy

Aktualności

Informacja z dn. 21.08.2012 r.

Komunikat-przerwa w dostawie ciepłej wody

Za wszystkie utrudnienia, związane z przerwami w dostawach ciepłej wody i prowadzonymi pracami, serdecznie przepraszamy naszych odbiorców i klientów. Prowadzone prace i modernizacje unowocześnią system ciepłowniczy, podwyższą jego sprawność - ograniczą ryzyko awarii i zwiększą bezpieczeństwo dostaw ciepła.
PGE Toruń S.A. realizuje projekt "Modernizacji kanałowych sieci ciepłowniczych i central cieplnych w Toruniu". Projekt, który będzie realizowany do końca 2014 r., dotyczy wymiany 20 km sieci kanałowych (najstarsze sieci) na sieć preziolowaną oraz zastąpienie 3 grupowych węzłów cieplnych przez 44 indywidualne węzły cieplne. Celem projektu jest ograniczenie strat ciepła podczas przesyłania oraz ograniczenie ryzyka awarii. Oznacza to zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego dostaw ciepła. Efektem realizacji całego projektu będzie minimalizowanie strat ciepła na poziomie 62 tys. GJ/rocznie. W związku z powyższym projektem UE, konieczne są przerwy w dostawach ciepłej wody. Planowane przerwy:

  • od 27.08 do 7.09 - przerwa w dostawach ciepła wody dotyczyć będzie budynków przy ul. Dziewulskiego (4-12), Piskorskiej (2-12) i Jamontta (1-5),
  • od 27.08 do 28.08 - przerwa w dostawach ciepła wody dotyczyć będzie budynków przy ul. Szosa Lubicka 133, Dziewulskiego 2, 16-36, Jamontta 2,
  • od 27.08 do 8.09 - przerwa w dostawcie ciepłej wody dotyczyć będzie ok. 50 budynków, w tym: SM Zieleniec, wspólnoty mieszkaniowe administrowane przez ZGM w rejonie ulic Fałata, Asnyka, Broniewskiego, Szosa Bydgoska,
  • od 9.09 do 22.09 - przerwa w dostawcie ciepłej wody dotyczyć będzie łącznie 35 budynków przy ul. Konopnickiej, Krasińskiego, Mickiewicza, Lindego (administratorzy zostaną poinformowani w dn. 24.08).

Administratorzy budynków są i będą informowani o wszelkich przerwach w dostawie ciepłej wody. Ponadto równolegle prowadzone są prace remontowe w źródle ciepła, przygotowujące do zimy. W związku z tymi pracami przerwa w dostawach ciepłej wody (w dniach 21-24.08) wystąpi w budynkach na osiedlu Olsztyńska. Podczas prac diagnostycznych, przygotowujących do sezonu zimowego w dniu 22.08 usunięta zostanie w trybie awaryjnym nieszczelność na magistrali w okolicy Dworca Wschodniego (ul. Skłodowskiej -Curie), co spowoduje brak ciepłej wody w budynkach od ul. Olsztyńskiej do ul. Antczaka (w godz. 7 do 22.00.)