Strona główna » Kim jesteśmy » Biuro prasowe » Aktualności » Informacja z dn. 26.03.2012 r.

Kim jesteśmy

Aktualności

Informacja z dn. 20.11.2012 r.

Rozmawialiśmy o cieple - Seminarium "Rynek ciepła w Toruniu 2012"

 

 

Już po raz ósmy przedstawiciele PGE Toruń S.A. spotkali się z Klientami kluczowymi, Włodarzami Miasta oraz partnerami biznesowymi, w tym organizacja opiniotwórczą - Izbą Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie, by rozmawiać o toruńskim rynku ciepła. Seminarium "Rynek ciepła w Toruniu", organizowany przez PGE Toruń S.A., odbyło się w dniach 15-16 listopada br. w Pałacu Romantycznym w Turznie. Swoją obecnością na Seminarium zaszczycili: Michał Zaleski - Prezydent Miasta Torunia oraz Marian Frąckiewicz - Przewodniczący Rady Miasta Torunia.

"Ciepło sieciowe w świetle nowelizacji ustawy Prawo Energetyczne" prezentowane przez Jacka Szymczaka - Prezesa Zarządu Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, "Białe certyfikaty - aktualny stan prawny" omówione przez Dorotę Kowalską-Papke - Członka Zarządu PGE Toruń S.A. i Marię Malczewską - Koordynatora ds. Środowiska oraz "PGE Toruń S.A. w Grupie EDF" przedstawiona przez Grzegorza Żebrowskiego z PGE Energia Ciepła S.A. Centrala, to tematy podejmowane na Seminarium. Ciekawe prezentacje przedstawili przedstawiciele Klientów Kluczowych PGE Toruń S.A.: Jerzy Żółkiewicz - Prezes Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej i Marek Żółtowski - Prezes SM Kopernik, omawiając doświadczenie swoich spółdzielni z realizacji programu " Ciepła woda użytkowa". W drugiej części seminarium zaprezentowano programy lojalnościowe PGE Toruń S.A.: usługi i produkty okołociepłownicze oraz rozwój rynku ciepła.

Podczas Seminarium po raz pierwszy zostały wręczone nagrody dla laureatów Programu Lojalnościowego "Rozwój Rynku". Program lojalnościowy ma na celu wyróżnienie najlepszych i najbardziej lojalnych partnerów biznesowych - podmioty i przedsiębiorstwa współpracujące z PGE Toruń S.A. przy rozwoju toruńskiego rynku ciepła. Nagrody (zgodnie z regulaminem programu zostaną przeznaczone na realizację inwestycji prospołecznych np. budowa boiska, budowa placu zabaw, prace termomodernizacyjne), otrzymały podmioty, które podłączyły największą moc do miejskiej sieci ciepłowniczej w okresie od 1.09.2011-31.08.2012 r.:

- I miejsce i nagrodę w wysokości 50.000 złotych otrzymał UMK za przyłączenie 1,4623 MW,

- II miejsce i nagrodę w wysokości 30.000 złotych otrzymał Marbud Grupa Budowlana S.A. - 1,0729 MW,

- III miejsce i nagrodę w wysokości 20.000 złotych otrzymała Gmina Miasta Toruń - 0,35 MW.

W Seminarium uczestniczyło ponad 70 osób - przedstawiciele największych toruńskich Spółdzielni Mieszkaniowych, Gminy Miasta Toruń i ZGM, wspólnot oraz deweloperów i instytucji związanych z ciepłownictwem. Seminarium było doskonałą okazją do omówienia istotnych tematów dla obiorców ciepła.

Ta forma dialogu nieustannie przyczynia się do dalszego doskonalenia partnerskiej współpracy klientami, developerami i będziemy ją kontynuować w kolejnych latach.