Strona główna » Kim jesteśmy » Biuro prasowe » Aktualności » Informacja z dn. 26.03.2012 r.

Kim jesteśmy

Aktualności

Informacja z dn. 19.04.2013 r.

Sukces Laboratorium badawczego PGE Toruń S.A. - utrzymanie Certyfikat akredytacji aż do 2017 roku!

PGE Toruń S.A. uzyskała, po grudniowym audycie, pozytywną opinie Polskiego Centrum Akredytacji i utrzymała certyfikat akredytacji - jako potwierdzenie spełnienia wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 - na kolejne cztery lata czyli do czerwca 2017 roku.

Kliknij by zobaczyć powiększenie

Od 2009 r. laboratorium PGE Toruń S.A. posiada Certyfikat Akredytacji nr AB 1048 w zakresie badań węgla. Certyfikat akredytacji jest potwierdzeniem wysokiej jakości prowadzonych w PGE Toruń S.A. badań laboratoryjnych. Każdego roku Laboratorium jest poddawane ocenie na zgodność z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005+AP1:2007 oraz z dokumentami PCA w tym co 4 lata jest to audit recertyfikujący.

W grudniu ub. roku prowadzony przez audytorów PCA audit recertyfikujący w Laboratorium PGE Toruń S.A. potwierdził utrzymanie kompetencji akredytowanego laboratorium w obszarze badań wegla objętych zakresem akredytacji.
Innowacją toruńskiego laboratorium jest wychodzenie z ofertą badań laboratoryjnych (węgla, wody) do klienta zewnętrznego. Opracowany zakres usług i cennik badań pozwala na świadczenie tych usług w sposób konkurencyjny przy zachowaniu wysokich standardów i precyzji badań.

Laboratorium PGE Toruń S.A. oferuje wykonanie podstawowego zakresu badań węgla zgodnie z zakresem akredytacji: - link do zakresu akredytacji.
Laboratorium PGE Toruń S.A. dostarczy rzetelną informację o jakości węgla, zapewniając wysoki standard i wiarygodność prowadzonych badań.

Aby zlecić wykonanie badania należy wypełnić formularz Zlecenia wykonania badań i dostarczyć go do Laboratorium wraz z próbką. Koszt wykonania badań określony został w cenniku usług okołociepłowniczych.
Dla zapewnienia reprezentatywności pobranej próbki należy ją przygotować zgodnie z polskimi normami np. PN-90/G-04502.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług!

Laboratorium PGE Toruń S.A.: tel. 56 659 44 80 lub 56 659 44 92

 

Plik do pobrania w formacie pdf - Zlecenie wykonania badań

Plik do pobrania w formacie pdf - Cennik usług okołociepłowniczych