Strona główna » Kim jesteśmy » Biuro prasowe » Aktualności » Informacja z dn. 26.03.2012 r.

Kim jesteśmy

Aktualności

Informacja z dn. 13.05.2013 r.

Modernizacja kanałowych sieci ciepłowniczych i central cieplnych w Toruniu - zakres realizacji w 2013 r. !

PGE Toruń S.A. od 2010 r. realizuje projekt "Modernizacja kanałowych sieci ciepłowniczych i central cieplnych w Toruniu". Projekt ten dotyczy wymiany 20 km sieci kanałowych (najstarsze sieci) na sieć preziolowaną oraz zastąpienia 3 grupowych węzłów cieplnych przez 44 indywidualne węzły cieplne. Projekt zostanie zrealizowany do końca 2014 r. Od maja rozpoczynamy tegoroczne prace w ramach tego projektu.

Planowane nakłady na realizację całego projektu wynoszą około 28 mln zł, z czego ponad 9 mln zł dofinansowane zostało przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Celem projektu jest ograniczenie strat ciepła podczas przesyłania oraz ograniczenie ryzyka awarii. Oznacza to zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego dostaw ciepła. Efektem realizacji całego projektu będzie minimalizowanie strat ciepła na poziomie 62 tys. GJ/rocznie i ograniczenie emisji CO2 o 15,4 tys. ton rocznie (po zakończeniu projektu).

W 2013 roku, w ramach tego projektu, będą realizowane zadania, obejmujące modernizacje osiedlowych sieci i przyłączy ciepłowniczych. Pierwsze prace rozpoczynają się już w maju, zgodnie z poniższym harmonogramem tj.

- 13 maja: w okolicach ul. Reja (pomiędzy ul. Gagarina i ul. Broniewskiego),

- 15 maja: rejon ul. Gagarina (na odcinku pomiędzy ul. Reja a ul. Frelichowskiego),

- 15 maja: na terenie toruńskiej Starówki (od Cinema City do ul. Fosa Staromiejska i Dominikańska),

- 15 maja: rejon ul. Reja oraz Krasińskiego (na odcinku pomiędzy ul. Broniewskiego i ul. Sienkiewicza),

- 8 lipca: rejon ul. Słowackiego i Krasińskiego (w obrębie ul. Kochanowskiego, ul. Broniewskiego, ul. Bydgoskiej i ul. Konopnickiej).

Prace modernizacyjne, zaplanowane na ten rok, będą prowadzone do końca sierpnia (zakończone zostaną prace instalacyjne).

Dołożymy wszelkich starań, aby prace modernizacyjne były jak najmniej odczuwalne dla mieszkańców.

Modernizacja sieci ciepłowniczej wiązać się będzie z czasową przerwą w dostawie ciepłej wody do budynków położonych w rejonach objętych pracami oraz utrudnieniami związanymi z prowadzeniem prac ziemnych m.in. dojazdem do posesji, zmianą organizacji ruchu.

Z wyprzedzeniem poinformujemy klientów o konkretnych terminach przerw w dostawie ciepłej wody (wykaz budynków wraz z terminami, zamieszczony zostanie na www.edftorun.pl.). Właściciele i administratorzy posesji zostali już poinformowani o możliwych utrudnieniach.