Strona główna » Kim jesteśmy » Biuro prasowe » Aktualności » Informacja z dn. 29.05.2013 r.

Kim jesteśmy

Aktualności

Informacja z dn. 29.05.2013 r.

Nasze ciepło chroni Starówkę - 72 tony pyłów i 3500 ton C02 mniej - efekt 6 lat działań!

PGE Toruń S.A. dąży do tego aby ciepło sieciowe objęło jak największy obszar toruńskiej Starówki. Tylko w ten sposób można ograniczyć emisję zanieczyszczeń pochodzących ze spalania w źródłach lokalnych. W miejscu podłączenia budynku do sieci emisja zanieczyszczeń jest równa zero. Efekt to czyste powietrze i ochrona unikalnej architektury Starego Miasta.

Od 2007 roku Spółka realizuje program "Zero emisji na Starówce". Jego celem jest ochrona toruńskiej Starówki przed emisją zanieczyszczeń, poprzez przyłączanie budynków i lokali do miejskiej sieci ciepłowniczej. Program realizowany jest poprzez wsparcie polegające na refundowaniu części nakładów poniesionych na budowę instalacji odbiorczych w lokalach i budynkach przyłączanych do msc.

Działania prowadzone przez PGE Toruń S.A. na obszarze toruńskiej Starówki, pozwoliły w latach 2007 - 2012 przyłączyć do miejskiej sieci ciepłowniczej 20 budynków z 273 lokalami ogrzewanymi z różnych, często nieekologicznych źródeł ciepła. Wyeliminowanych zostało aż 139 pieców węglowych.

Dzięki podłączaniu obiektów do sieci ciepłowniczej, w l. 2007 - 2012 zmniejszyła się emisja zanieczyszczeń na Starówce, pochodzących ze spalania w źródłach lokalnych:

Zmniejszenie zanieczyszczeń na Starówce o:

okres

realizacji

SO 2

[kg]

NO x

[kg]

CO 2

[kg]

Pył

[kg]

2007 - 2012

24 021

6 914

3 469 293

71 832

PGE Toruń S.A., zważywszy na bardzo pozytywne efekty działań na Starówce oraz zainteresowanie mieszkańców, kontynuuje program wparcia polegający na refundacji części nakładów poniesionych na budowę instalacji odbiorczych w budynkach podłączanych do msc, również w roku 2013.

Refundację może otrzymać właściciel lub najemca budynku/lokalu w przypadku: - zmiany dotychczasowego sposobu ogrzewania na ciepło sieciowe, w całym budynku lub lokalu, - ponownego przyłączenia budynku lub lokalu do miejskiej sieci ciepłowniczej, przy czym przerwa w dostawach ciepła nie może być krótsza niż dwa lata. - podłączenia do sieci ciepłowniczej budynku, który nie jest ogrzewany.

Plik do pobrania w formacie pdf - Regulamin dofinansowania

Szczegółowych informacji na temat programu Zero emisji na Starówce - możliwości przyłączenia budynku do sieci i zasad refundacji części kosztów - udzielą Państwu pracownicy Biura Obsługi Klienta, tel. 56 659 43 40, e-mail: bok.edftorun@edf.pl.