Strona główna » Kim jesteśmy » Biuro prasowe » Aktualności » Informacja z dn. 17.06.2013 r.

Kim jesteśmy

Aktualności

Informacja z dn. 17.06.2013 r.

Nowa taryfa dla ciepła

W dniu 13 czerwca 2013 roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr OPO-4210-12(9)/2013/1333/XII/JPi zatwierdził nową taryfę dla ciepła, która będzie obowiązywała od 1 lipca 2013 r. do 30 czerwca 2014 r.

Taryfa została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14.06.2013 r. poz. 2188.

Średni wzrost cen (dla odbiorców ciepła i ciepłej wody użytkowej) w nowo zatwierdzonej taryfie wyniesie:

  • 5,70 % dla wszystkich grup taryfowych (czyli dla klientów zasilanych z miejskiej sieci ciepłowniczej, kotłowi lokalnych i bezpośrednio ze źródła).
  • 5,79% dla odbiorców zasilanych z miejskiej sieci ciepłowniczej.

Pełen tekst taryfy (w formacie pdf).