Strona główna » Kim jesteśmy » Biuro prasowe » Aktualności » Informacja z dn. 27.06.2014 r.

Kim jesteśmy

Aktualności

Informacja z dn. 27.06.2014 r.

Nowa taryfa dla ciepła

W dniu 10.06.2014 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, decyzją nr 4210-19(7)/ 2014/1333/XIII/JPi zatwierdził nową taryfę dla ciepła, która będzie obowiązywała od 1.07.2014 r. do 30.06.2015r.

Taryfa została opublikowana dnia z dnia 12.06.2014 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego poz. 1842.

Średni wzrost cen (dla odbiorców ciepła i ciepłej wody użytkowej) w nowej taryfie jest niższy niż w ubiegłym roku i wynosi:

  • 3,88% dla wszystkich grup taryfowych (czyli dla klientów zasilanych z miejskiej sieci ciepłowniczej, kotłowi lokalnych i bezpośrednio ze źródła),
  • 3,91% dla odbiorców zasilanych z miejskiej sieci ciepłowniczej.    

 

Pełen tekst taryfy (w formacie pdf).