Strona główna » Kim jesteśmy » Biuro prasowe » Aktualności » Informacja z dn. 13.05.2015 r.

Kim jesteśmy

Aktualności

Informacja z dn. 13.05.2015 r.

Modernizacja sieci ciepłowniczej w 2015 roku

PGE Toruń S.A. już kolejny rok realizuje projekt modernizacji sieci ciepłowniczej w Toruniu współ-finansowany ze środków unijnych. Realizacja projektu zwiększa bezpieczeństwo i efektywność energetyczną dostaw ciepła oraz ograniczy straty ciepła, co przełoży się na zmniejszenie emisji CO2
o ok. 9 tys. ton rocznie.

Projekt "Modernizacja kanałowych sieci ciepłowniczych i central cieplnych w Toruniu" realizowany jest już od 2010 roku. Łącznie koszt całego projektu szacowany jest na poziomie ok. 40 mln zł , z czego ponad 14 mln zł otrzymano z dofinansowania ze środków unijnych, z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, w ramach umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Do tej pory w ramach projektu wymieniono ponad 23 km kanałowych sieci ciepłowniczych na nowoczesne preizolowane i wybudowano 44 indywidualne węzły cieplne, które zastąpiły mniej efektywne węzły grupowe.

4 maja br. spółka PGE Toruń S.A. rozpoczęła tegoroczne prace modernizacyjne sieci ciepłowniczych. Do sierpnia tego roku wymienionych zostanie kolejnych 5,2 km sieci, powstanie 19 nowych węzłów indywidualnych i wymienionych zostanie ponad pół kilometra izolacji termicznej na sieciach napowietrznych. Do prac modernizacyjnych wybrano w drodze przetargu pięć firm, które łącznie zatrudnią blisko 100 osób.

Tegoroczne prace modernizacyjne będą prowadzone w kilku rejonach Miasta:

 • osiedle Rubinkowo I - rejon ulic: Donimirskiego, Buszczyńskich i Rakowicza
 • osiedle od ulicy Wojska Polskiego do Rynku Wełnianego,
 • osiedle przy ulicach Lecha, Rusa i Popiela,
 • zachodnia części Miasta - ulice Dobra i Miła,
 • centrum Miasta - Wały Gen. Sikorskiego w pobliżu Placu Teatralnego,
 • ulice Okrężna i Bielańska (wymiana izolacji termicznej na ciepłociągach napowietrznych).

Modernizacja sieci ciepłowniczej wiązać się będzie z czasową przerwą w dostawie ciepłej wody do budynków w rejonach objętych pracami oraz utrudnieniami związanymi z dojazdem do posesji czy zmianą organizacji ruchu.

PGE Toruń S.A. dokłada wszelkich starań, aby prace modernizacyjne były jak najmniej odczuwalne dla mieszkańców.

Spółka poinformowała swoich klientów i właścicieli działek o terminach przerw w dostawie ciepłej wody i możliwych utrudnieniach.

 

Harmonogram przerw w dostawie ciepłej wody w związku z modernizacjami sieci kanałowych wykaz budynków:

 

Termin wyłączenia: 19.05 - 28.05.2015 r. - dotyczy budynków przy ulicach:

 • Popiela 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14,
 • Wybickiego 68, 72,

 

Termin wyłączenia 11.06 - 17.06.2015 r. - dotyczy budynków przy ulicach:

 • Grunwaldzka 64,
 • Miła 36, 38,

 

Termin wyłączenia 16.06 - 22.06.2015 r. - dotyczy budynków przy ulicy:

 • Grudziądzka 55-57B, 59-59A, 61-61A,

 

Termin wyłączenia 7.07 - 20.07.2015 r. - dotyczy budynków przy ulicach:

 • Donimirskiego 1-1G, 3-3G, 5, 4, 9, 7-7I,
 • Filomatów Pomorskich 1, 2, 3-3C, 4,
 • Kasztanowa 16, 31-31I,
 • Rydygiera 28-28C, 34, 36, 40, 42,

 

 • Plac Teatralny 1, 2,
 • Wały Gen. Sikorskiego 13, 15,

 

 • Batorego 13-15A-B,
 • Bażyńskich 2-8, 22, 24-26, 30-36, 38, 40, 40A, 42, 44,
 • Chrobrego 3, 5-9, 11, 13-17, 19, 21-25, 27,
 • Przy Kaszowniku 27, 29-29B, 31, 33-33B, 35, 37-37B, 39, 41-41B,
 • Sucharskiego 2, 4-4D, 6-6D, 8-8D, 10-10D,
 • Warneńczyka 2-4, 6-8, 10-12,
 • Wojska Polskiego 1-5, 7-9B, 11, 13-21, 20-20A, 24-26, 23-31, 33-41, 47, 47A, 49, 51A, 53,

 

Termin wyłączenia 9.07 - 22.07.2015 r. - dotyczy budynków przy ulicach:

 • Buszczyńskich 5-5G, 7-7G, 9-9C, 11, 13-13I
 • Rakowicza 4, 7-7C, 9-9I

 

Termin wyłączenia 14.07 - 27.07.2015 r. - dotyczy budynków przy ulicach:

 • Grudziądzka 40, 42, 44,
 • Jagiellońska 25/Czarneckiego 14
 • Przy Kaszowniku 7