Strona główna » Kim jesteśmy » Biuro prasowe » Aktualności » Informacja z dn.30.06.2015 r.

Kim jesteśmy

Aktualności

Informacja z dn. 30.06.2015 r.

Nowa taryfa dla ciepła

W dniu 9 czerwca 2015 roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, decyzją n r OPO-4210-6(7)/2015/1333/XIV/JPI zatwierdził nową taryfę dla ciepła. Taryfa została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, z dnia 11.06.2015 r. poz. 1867. Taryfa obowiązywać będzie od 1.07.2015 do 30.06.2016 roku.

W nowej taryfie dla ciepła utrzymaliśmy dotychczasową strukturę opłat stałych do zmiennych, a przewidywany skutek finansowy dla odbiorcy wynosi średnio dla wszystkich grup taryfowych 2,8%.

Pełen tekst taryfy (w formacie pdf).