Strona główna » Kim jesteśmy » Biuro prasowe » Aktualności » Informacja z dn.7.07..2015 r.

Kim jesteśmy

Aktualności

Informacja z dn. 7.07.2015 r.

Wspieramy likwidację niskiej emisji na Starówce i Bydgoskim Przedmieściu!

PGE Toruń S.A. wspiera likwidację niskiej emisji w mieście i refunduje część kosztów związanych z przyłączeniem domiejskiej sieci ciepłowniczej budynków na Starówce i Bydgoskim Przedmieściu!

 

Niska emisja - problem możliwy do wyeliminowania

 • Niska emisja pochodzi głównie z lokalnych kotłowni węglowych i domowych pieców grzewczych, w których spalanie węgla odbywa się w nieefektywny sposób - najczęściej węglem tanim, a więc o złej charakterystyce i niskich parametrach grzewczych. Indywidualne paleniska domowe nie są wyposażone w instalacje oczyszczające, zatem emitują więcej zanieczyszczeń np. w postaci kwaśnych gazów, czy drobnych cząstek.
 • Niska emisja to przede wszystkim emisja pyłów i szkodliwych gazów takich jak: dioksyny, furany oraz metale ciężkie: rtęć, kadm, ołów, a także tlenki siarki i azotu.
 • Podłączanie budynków do sieci ciepłowniczej, jest idealnym rozwiązaniem problemu. Źródło wytwarzania ciepła jest oddalone od miejsca przebywania mieszkańców. Po podłączeniu budynku do sieci następuje całkowita likwidacja emisji zanieczyszczeń w miejscu przyłączenia!

 

Ciepło sieciowe z dopłatą - na Starówce i Bydgoskim Przedmieściu

PGE Toruń S.A. od lat wspierał mieszkańców Starówki w zmianie sposobu ogrzewania wysokoemisyjnych źródeł ciepła na miejską sieć ciepłowniczą, realizując program "Zero emisji na Starówce". Dało to wymierne efekty w postaci zmniejszenia emisji zanieczyszczeń pochodzących ze spalania w źródłach lokalnych.

 

Zważywszy na bardzo pozytywne efekty ekologiczne prowadzonych działań oraz zainteresowanie mieszkańców, PGE Toruń S.A. kontynuuje program na Starówce oraz rozszerzył jego zasięg na obszar Bydgoskiego Przedmieścia.

 

Przyłącz się do msc - PGE Toruń S.A. refunduje część nakładów

 

Na czym polega program?

 • PGE Toruń S.A. udziela wsparcia mieszkańcom Starówki i Bydgoskiego Przedmieścia
  w przyłączaniu budynków (lokali) do msc.
 • Wsparcie polega na jednorazowym zwrocie (refundacji) części poniesionych nakładów związanych z przyłączeniem istniejącego budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej, polegającym na trwałym odłączeniu lub demontażu istniejących urządzeń oraz wybudowaniu wewnętrznej instalacji odbiorczej.
 • Wysokość wsparcia uzależniona jest od wielkości przyłączonej mocy i wy­nosi 300 zł za 1 kW mocy zamówionej.

 

Beneficjenci programu

 

 • Wsparciem mogą być objęci właściciele istniejących budynków z obszarów Starówki i Bydgoskiego Przedmieścia (obszar na mapie)

 

 

 

Co zrobić aby skorzystać z programu?

 • Krok 1 - podjęcie decyzji o przyłączeniu budynku do msc i ogrzewanie ekologicznym ciepłem z PGE Toruń S.A..
 • Krok 2 - kontakt z Biurem Obsługi Klienta PGE Toruń S.A. - tel. 56 65 94 340 - specjaliści z PGE Toruń S.A. udzielą szczegółowych informacji, doradzą i poprowadzą klienta przez cały proces przyłączenia budynku do msc.

Szczegóły programu w Regulaminie dofinansowania - link - plik w formacie pdf.