Strona główna » Kim jesteśmy » Biuro prasowe » Aktualności » Informacja z dn.1.07.2016 r.

Kim jesteśmy

Aktualności

Informacja z dn. 1.07.2016 r.

Nowa taryfa dla ciepła

W dniu 14 czerwca 2016 roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją n r OPO-4210-21(8)/2016/1333/XV/JPI zatwierdził nową taryfę dla ciepła. Taryfa została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, z dnia 15.06.2016 r. poz. 2015.

Ceny i stawki opłat w zatwierdzonej taryfie uległy obniżeniu średnio o 2,02% dla wszystkich grup taryfowych. W nowej taryfie dla ciepła utrzymano dotychczasową strukturę opłat stałych do zmiennych.

Taryfa obowiązywać będzie od 1.07.2016 do 30.06.2017 roku.

 

Pełen tekst taryfy (w formacie pdf).