Strona główna » Kim jesteśmy » Biuro prasowe » Aktualności » Informacja z dn.23.08.2016 r.

Kim jesteśmy

Aktualności

Informacja z dn. 23.08.2016 r.

INFORMACJA o pracach modernizacyjnych na ulicy Szczytnej, Podmurnej i Szewskiej

Od 29 sierpnia br. do  4 października PGE Toruń S.A. będzie prowadził prace modernizacyjne na ulicy Szczytnej, Podmurnej i Szewskiej wynikające z konieczności wymiany starego i nieefektywnego węzła grupowego (przy ul. Szczytnej 10/12) na 11 węzłów indywidualnych zasilających poszczególnych odbiorców.

Termin prac został zmieniony, zgodnie z ustaleniami z odbiorcami ciepła i oczekiwaniami przedsiębiorców prowadzących działalność w rejonie tych ulic.

Likwidacja węzła grupowego i zmiana sposobu zasilania odbiorców wymaga budowy sieci ciepłowniczej i przyłączy na odcinku od rogu ulic Podmurna/Szewska i na ul. Szczytnej i spowoduje przerwę w dostawie ciepłej wody w okresie od 19 do 23 września br. (dla odbiorców zasilanych z węzła grupowego: od 13-23 września br.).

 

Projekt zmian organizacji ruchu w obszarze planowanych prac został uzgodniony ze służbami miejskimi.

 

Zmiany w organizacji ruchu:

 

30 sierpnia - 11 września br.

  • Całkowite wyłączenie z ruchu kołowego ul. Szczytnej (na odcinku od ul. Szewskiej do bud. Szczytna 6.)

Dojazd do posesji przy ul. Szczytna 1 - 9 oraz 2-4 możliwy od ul. Szerokiej na indywidualne zezwolenie MZD (zapewnienie służb o zgodzie na wydanie takiego zezwolenia).

  • Pozostają bez zmian w organizacji ruchu: ulice: Szewska (zwężenie), Podmurna, Most Pauliński.

 

12 - 30 września br.

  • Częściowe wyłączenie z ruchu kołowego ul. Szewskiej (na odcinku od ul. Podmurnej do Szczytnej).
  • Brak wjazdu z ul. Most Pauliński w ul. Podmurną (dotyczy posesji 50-74 i 79-103) w kierunku Urzędu Miasta. Dojazd do tej części ul. Podmurnej możliwy ulicą Chełmińską, Fosą Staromiejską i ulicą Podmurną.

Dojazd do ul. Szczytnej możliwy ulicami: Fosa Staromiejska, Franciszkańska, Chełmińska, Szewska, Szczytna. Powrót: Szczytna, Szewska, Chełmińska, Wały Gen. Sikorskiego.

Zwężenie jezdni wzdłuż posesji ul. Szczytna 1-9.

  • Pozostają bez zmian w organizacji ruchu: wjazd na ul. Podmurną w kierunku ul. Szerokiej. (zwężenie jezdni przy posesjach ul. Podmurnej 61-67 oraz brak możliwości wjazdu na podwórze posesji Podmurna 65). Ruch rowerzystów i pieszych będzie funkcjonował jak dotychczas.

 

Dla zapewnienia bezpieczeństwa w obszarze wykopów zostaną one wygrodzone barierami i oznakowane tablicami informacyjnymi o robotach ziemnych. Zamontowane zostaną kładki zaopatrzone w bariery ochronne, umożliwiające ruch pieszych i dojście do posesji.

Przepraszamy mieszkańców za te niedogodności i utrudnienia. Dokładamy wszelkich starań, aby wszystkie prace modernizacyjne były jak najmniej odczuwalne dla mieszkańców.

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności przy poruszaniu się w obszarze objętym pracami modernizacyjnymi.