Strona główna » Kim jesteśmy » Biuro prasowe » Aktualności » Informacja z dn.31.05.2017

Kim jesteśmy

Aktualności

Informacja z dn. 31.05.2017 r.

Efektywny system ciepłowniczy w Toruniu - korzyści dla inwestorów!

Po uruchomieniu kogeneracyjnej elektrociepłowni gazowej toruński system ciepłowniczy spełnia wymogi efektywnego systemu ciepłowniczego. To bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców i inwestorów w Toruniu:

  • Podłączenie budynku do efektywnego systemu ciepłowniczego pomoże inwestorem spełnić wymogi określone w przepisach budowlanych dotyczące uzyskania wskaźnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej zużywanej przez budynek [EP], poprzez bardzo niski współczynnik nieodnawialnej energii pierwotnej Wpc sieci ciepłowniczej.
  • Dzięki wytwarzaniu ciepła w kogeneracji wartość współczynnika Wpc dla sieci
    w Toruniu osiągnie poziom 0,44 (w 2017 r.) i 0,00 (od roku 2018)!

Tym samym osiągnięty zostanie dla sieci ciepłowniczej taki sam poziom współczynnik a nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej jak dla źródeł odnawialnych : wiatrowych, słonecznych czy geotermalnych. Dzięki temu:

 

  • osiągniecie wymogów w zakresie efektywności energetycznej budynków stanie się możliwe przy niższych nakładach inwestycyjnych w porównaniu z innymi źródłami ciepła.
  • klienci ciepła sieciowego nie będą musieli ponosić dodatkowych kosztów, aby osiągnąć wymagane wymogi w zakresie efektywności energetycznej budynku np.:

    - brak konieczności budowy wentylacji mechanicznych z rekuperacją, pomp ciepła, solarów,

    - brak konieczności zwiększania grubości przegród termoizolacyjnych itp.