Strona główna » Kim jesteśmy » Biuro prasowe » Aktualności » Informacja z dn.21.06.2017

Kim jesteśmy

Aktualności

Informacja z dn. 21.06.2017 r.

Modernizujemy system ciepłowniczy: wymieniamy i budujemy sieci oraz nowe węzły cieplne

PGE Toruń S.A. od lat modernizuje i rozwija miejską sieć ciepłowniczą. Wymiana sieci kanałowych na preizolowane, budowa nowych węzłów cieplnych oraz uciepłownienie nowych terenów w Toruniu to najważniejsze tegoroczne prace w systemie ciepłowniczym.

Tegoroczne prace modernizacyjne realizowane są w kilku obszarach Torunia i obejmują niemalże wszystkie elementy systemu ciepłowniczego: zarówno sieci ciepłownicze (magistralne i rozdzielne), jak i przyłącza do budynków i węzły cieplne. Prace są prowadzone w rejonie:

  • osiedla Tysiąclecia:
  • osiedla Mokre
  • osiedla JAR
  • Bydgoskiego Przedmieścia
  • centrum miasta, w tym na Starówce.

Podczas prac modernizacyjnych w ymienionych zostanie i wybudowanych łącznie ok. 3,5 km sieci ciepłowniczych oraz zamontowanych zostanie ok. 90 nowych indywidualnych węzłów cieplnych (ok. 40 szt. - w ramach modernizacji i ok. 50 szt. w wyniku przyłączenia nowych klientów do sieci ciepłowniczej).

Nadrzędnym celem modernizacji jest poprawa efektywności pracy systemu ciepłowniczego, w tym węzłów cieplnych (poprzez likwidację grupowych węzłów i montaż indywidualnych) oraz zwiększenie pewności dostaw ciepła. Zmodernizowane sieci ciepłownicze w połączeniu z nową kogeneracyjną elektrociepłownią gazową podwyższają efektywność energetyczną, pewność dostaw i sprawność całego toruńskiego systemu ciepłowniczego.

Warto przypomnieć, że w zeszłym roku wymieniliśmy 2 km sieci ciepłowniczych, zamontowaliśmy ponad 80 nowych indywidualnych węzłów cieplnych i zmodernizowaliśmy 12 komór ciepłowniczych. W latach 2010-2015 w ramach projektu "Modernizacja kanałowych sieci ciepłowniczych i central cieplnych w Toruniu" wymieniliśmy ponad 26 km kanałowych sieci ciepłowniczych. Łącznie koszt całego projektu był na poziomie ok. 40 mln zł, z czego ponad 16 mln zostało dofinansowanych ze środków unijnych.

Modernizacja sieci ciepłowniczej wiązać się będzie z czasową przerwą w dostawie ciepłej wody do budynków znajdujących się w rejonach objętych pracami oraz utrudnieniami związanymi z dojazdem do posesji czy zmianą organizacji ruchu. Na bieżąco informujemy klientów i właścicieli działek o terminach przerw w dostawie ciepłej wody i możliwych utrudnieniach.

Przepraszamy mieszkańców za te niedogodności. Dokładamy wszelkich starań, aby prace modernizacyjne były wykonane jak najszybciej i były jak najmniej odczuwalne dla mieszkańców.

 

Harmonogram przerw w dostawach ciepłej wody w związku z wymianą sieci ciepłowniczych i węzłów cieplnych:

 

6-7 lipca: przerwa w dostawie ciepłej wody dla budynków przy ulicy:

Prądzyńskiego 9 i 11

 

6-12 lipca: przerwa w dostawie ciepłej wody dla budynku przy ulicy:

Prądzyńskiego 7

 

10-15 lipca: przerwa w dostawie ciepłej wody dla budynków perzy ulicach:

Lelewela 13-13C, Lelewela 15-19, Lelewela 26-28/Wiązowa 19, Ogrodowa 3-5 (basen), Ogrodowa 15-19,Wybickiego 10B-10C, Wybickiego 14 ,Wybickiego 16-16D ,Wybickiego 18B-18C, Wybickiego 19-19C, Wybickiego 20 ,Wybickiego 21-21C, Wybickiego 23, Wybickiego 18-18A, Wybickiego 20A-20C, Wybickiego 22-22E, Wybickiego 30-32, Wybickiego 34-40, Wybickiego 40A-40B, Żelazna 1-5, Żelazna 11-11A.

 

10-21 lipca: przerwa w dostawie ciepłej wody dla budynków przy ulicach:

Chodkiewicza 9-15, Chodkiewicza 12-12B/Kordeckiego 5-5B, Grudziądzka 47-51, Grudziądzka 51B,Grudziądzka 55-57B, Grudziądzka 59-59A, Grudziądzka 61-61A ,Grudziądzka 65, Grudziądzka 71-73, Kordeckiego 6-6A, Kordeckiego 8-8A ,Kordeckiego 10-10A, Lelewela 44, Lelewela 44A-46, Lelewela 46A-48,Lelewela 50 ,Ogrodowa 2-2B ,Ogrodowa 3-5 (szkoła) ,Ogrodowa 10-12, Podgórna 47-47B ,Podgórna 68A-72A, Wiązowa 7-7A ,Wiązowa 9-11 ,Wiązowa 12-14 Wiązowa 13-15 ,Wiązowa 24/Lelewela 32

 

21 - 22 sierpnia : przerwa w dostawie ciepłej wody dla budynków przy ulicach:

Grudziądzka 40, Grudziądzka 42, Grudziądzka 44, Jagiellońska 25/Czarneckiego 14, Przy Kaszowniku

 

21 - 25 sierpnia : przerwa w dostawie ciepłej wody dla budynków przy ulicach:

Czarlińskiego 9, Czarlińskiego 16, Dekerta 1, Dekerta 2A, Dekerta 4, Grudziądzka 6-8, Grudziądzka 4 Grudziądzka 4A, Grudziądzka 5 ,Grudziądzka 5-7, Kilińskiego 2-8/Legionów 19-31, Legionów 19-25, Legionów 27A, Odrodzenia 3-5, Odrodzenia 7-9, Szosa Chełmińska 16-22, Szosa Chełmińska 28, Szosa Chełmińska 34-36, Szosa Chełmińska 40, Szosa Chełmińska 42, Szosa Chełmińska 48-48D, Szosa Chełmińska 50, Szosa Chełmińska 52, Szosa Chełmińska 54A-54B.

 

5- 8 września : przerwa w dostawie ciepłej wody dla budynków przy ulicach:

Antczaka 19 i Gołębia 16

 

28-31 sierpnia : przerwa w dostawie ciepłej wody dla budynków przy ulicy:

u Reja 58-68

 

1 - 2 września: przerwa w dostawie ciepłej wody dla budynków przy ulicach:

Kozacka 5, 7-7C, 8-14, 9-9C, 11, 13-13B, 15, 16-18, 17-19, 22-30, 32-40, 42-44, 46-48, 50-52, 54-56, 58-60, 62-66, Koniuchy 7A-F, 11-13, 15, 17, 19, 21, 23, 25-25B, 31-31B, Lotników 19-19A

 

30 sierpnia - 7 września : przerwa w dostawie ciepłej wody dla budynków przy ulicach:

Kozacka 62-66, Koniuchy 31

 

4-5 września: przerwa w dostawie ciepłej wody dla budynku przy ulicy:

Rabiańska 20

 

14-15 września: przerwa w dostawie ciepłej wody dla budynku przy ulicy:

Kopernika