Strona główna » Kim jesteśmy » Biuro prasowe » Aktualności » Informacja z dn.14.07.2017

Kim jesteśmy

Aktualności

Komunikat z dn. 14.07.2017 r.

Nowa taryfa dla ciepła 2017/2018

W związku z zakończeniem okresu obowiązywania taryfy, PGE Toruń S.A. wystąpił z wnioskiem do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o zatwierdzenie nowej taryfy. W nowej taryfie ceny ciepła wzrosną średnio o 9,19% dla klientów zasilanych z miejskiej sieci ciepłowniczej.

Z uwagi na zmianę sposobu wytwarzania ciepła proces rozpatrywania wniosku trwał dłużej niż w poprzednich latach, stąd też nowe stawki taryfowe obowiązywać będą od 1.08.2017 do 31.07.2018 roku.

 

Ceny ciepła w nowej taryfie wynikają ze zmiany technologii wytwarzania i paliwa (z węglowego na gazowe) wykorzystywanego do produkcji ciepła.

Budowa nowej elektrociepłowni opartej na kogeneracji gazowej wynikała z konieczności dostosowania instalacji do restrykcyjnych wymogów środowiskowych w zakresie emisji tlenków siarki, tlenków azotu i pyłów. Nowa elektrociepłownia gazowa spełnia obecne i przyszłe rygorystyczne normy środowiskowe, co byłoby niemożliwe przy utrzymaniu wytwarzania w oparciu o paliwo węglowe. Inwestycja zapewni w długoletniej perspektywie ciągłość dostaw ciepła dla mieszkańców Torunia i poprawi bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej w regionie.

 

Łączna cena ciepła składa się z ceny za wytwarzanie i ceny za przesyłanie ciepła. Nowe stawki za ciepło nie przekraczają wysokości cen określonych w umowie z Gminą Miasta Toruń zawartej w lipcu 2015 r. W umowie zobowiązaliśmy się do optymalizacji kosztów prowadzonej działalności w celu ograniczenia ich wpływu na cenę ciepła w Toruniu po uruchomieniu nowej elektrociepłowni gazowej.

 

Pełen tekst nowej taryfy dla ciepła (w formacie pdf).