Strona główna » Kim jesteśmy » Biuro prasowe » Aktualności » Informacja z dn. 4.10.2017

Kim jesteśmy

Aktualności

Komunikat z dn. 4.10.2017 r.

Jak działała tzw. pogodynka w węźle cieplnym?

 

Uruchomiliśmy już ogrzewanie dla naszych klientów na okres jesieni i zimy. Obecnie jesteśmy w okresie przejściowym, to znaczy obserwujemy wahania temperatury na zewnątrz. Na taką sytuację przygotowane są urządzenia odpowiadające za dostawę ciepła instalacji wewnętrznej budynku.

 

Na zmienność pogody reaguje automatyka pogodowa, zainstalowana w węźle cieplnym - czyli zespół urządzeń, których zadaniem jest monitorowanie warunków pogodowych i regulowanie dostawy ciepła. Zatrzymanie dostawy ciepła następuje w momencie gdy temperatura zewnętrzna jest wyższa od zaplanowanej w węźle cieplnym, a uruchomienie dostawy ciepła wówczas gdy temperatura jest niższa. O wartości temperatury włączenia lub wyłączenia pracy węzła decyduje zawsze klient - administrator budynku.

 

Z czego składa się automatyka pogodowa?

  • Czujnik temperatury zewnętrznej umieszczony na zewnątrz budynku tzw. pogodynka.
  • Sterownik - regulator, który dostosowuje wartość temperatury wody w grzejnikach do konkretnej temperatury zewnętrznej.
  • Zaworu regulacyjnego wraz z siłownikiem odpowiadającego za realizacje zmian ustalonych przez sterownik.

 

Jak działa automatyka pogodowa?

  • Sterownik automatyki pogodowej, na podstawie informacji z "pogodynki" sprawdza jaka temperatura panuje na zewnątrz budynku i w zależności od jej wartości, oraz temperatury włączenia/wyłączenia określonej przez klienta administratora uruchamia lub wstrzymuje prace węzła.
  • Gdy temperatura zewnętrzna rośnie, automatyka pogodowa ogranicza przepływ ciepła do instalacji, a gdy temperatura na zewnątrz spada - odpowiednio go zwiększa.

 

Dzięki pogodynce w węźle cieplnym oszczędzasz ciepło!